Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH năm học 18-19

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:05' 14-09-2018
Dung lượng: 325.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ
SỐ 08/KH- THCS
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An lễ, ngày 12 tháng 9 năm 2018
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG THCS AN LỄ

A.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ vào nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị Quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo,Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chương trình hành động số 34 của BTV Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW; Chỉ thị số 2919/CT- BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình.
- Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ.Kế hoạch số 288/KH-PGDĐT ngày 24/ 8 / 2018 của phòng GD& ĐT. Hướng dẫn số 289/GDĐT-THCS ra ngày 25/8/2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của cấp THCS huyện Quỳnh Phụ.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của năm học 2017-2018, đặc điểm tình hình năm học 2018-2019 của nhà trường.Trường THCS An Lễ xây dựng kế hoạch thực hiện năm học 2018-2019 như sau.
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
I. THUẬN LỢI
1. Về đội ngũ: Ổn định, tâm huyết, trách nhiệm.
2. Chất lượng giáo dục: Có nhiều tiến bộ.
3. Về CSVC thiết bị: Hệ thống CSVC phục vụ cho dạy và học đã được tăng cường.
4. Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, nhân dân chăm lo sự nghiệp giáo dục.
II. KHÓ KHĂN
1. Về CSVC:1 số trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học còn quá ít. Phòng bộ môn độc lập còn thiếu, chưa có nhà đa năng.
2. - Môi trường giáo dục: Những biểu hiện xuống cấp của đạo đức xã hội, sự phức tạp của an toàn giao thông là những khó khăn cho công tác giáo dục quản lý HS. Một bộ phận học sinh được gia đình quá nuông chiều, hoặc thiếu quan tâm, ý thức rèn luyện yếu, một số gia đình HS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên không có điều kiện quan tâm tới con em thường xuyên.
3. Đội ngũ giáo viên còn thiếu (4GV).
C. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU
1. Phương hướng
* Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Đổi mới công tác quản lý giáo dục xây dựng trường học an toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức và lối sống, kỹ năng sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh.Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực học sinh. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, phối hợp với các cấp các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.
2. Chỉ tiêu:
- Duy trì 13 lớp với 420HS. Không để HS bỏ học. Nâng cao chất lượng phổ cập.
- Trường học đảm bảo an toàn không có giáo viên, nhân viên,học sinh vi phạm pháp luật, không có bạo lực học đường.
- Thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Các em HS được giáo dục toàn diện, có được năng lực - phẩm chất phù hợp với lứa tuổi.Tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm khá tốt là 98% trở lên, không có học sinh xếp yếu về đạo đức, xét tốt nghiệp lớp 9 từ 98,2 % trở lên. Chất lượng thi tuyển sinh vào phổ thông trung học xếp thứ 2, chất lượng đại trà bằng và vượt bình quân huyện.
Các đội tuyển học sinh giỏi văn hoá - năng khiếu, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, TDTT phấn đấu xếp từ 1 đến 10/38 trường trong huyện.
Cơ sở vật chất: Phấn đấu trường có tối thiểu 35 máy vi tính, có trang Website. 100% giáo viên khai thác thường xuyên nguồn tài liệu dạy và học trên Internet và trường học kết nối
D.
 
Gửi ý kiến