Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KH dạy tích hợp QPAN năm 2018-2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Đua
Ngày gửi: 16h:54' 12-09-2018
Dung lượng: 123.0 KB
Số lượt tải: 1612
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Nhơn Thọ , ngày 15 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG HỌC
Năm học 2018 - 2019 
       Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra ngày 13 tháng 01 năm 2017 về việc hướng dẫn công tác Quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở;
- Thực hiện công văn số 332/PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn về việc hướng dẫn công tác Quốc phòng an ninh năm học 2018-2019;
-Trường THCS Nhơn Thọ xây dựng kế hoạch giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường học như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
  Mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm 
1, Mục tiêu yêu cầu
-  Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
- Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh…
2, Nhiệm vụ trọng tâm
- Quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Nâng cao nhận thức đầy đủ trách nhiệm của CB, GV, NV về tầm quan trọng của GDQP-AN cho học sinh và trách nhiệm của từng cá nhân về công tác QP-AN trong  tại địa phương trong tình hình hiện nay.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan  chức năng trên địa bàn  tổ chức nghiêm túc, hiệu quả của công tác GDQP-An cho CB, GV, NV, học sinh  đúng qui định. Tăng cường tổ csa các hoạt động ngoại khóa về GDQP-AN nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong CB, GV, NV, học sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. 
PHẦN THỨ HAI
Nhiệm vụ cụ thể 
1, Công tác GDQP-AN cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Sẵn sàng phối hợp với cơ quan Quốc phòng và An ninh tại địa phương để triển khai tốt nhiệm vụ GDQP-AN cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của nhiệm vụ QP-AN tại địa phương.
2, Đối với học sinh
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể tích hợp vào trong các môn học với nội dung như sau:
 2.1 . MÔN NGỮ VĂN
*Ngữ văn lớp 6
Bài
Tên bài
Hình thức, nội dung lồng ghép

Bài 2
 Văn bản: Thánh Gióng
 
Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của nhân dân trong chiến tranh: gậy tre, chông tre...

Bài 23
Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ
 
Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam

Bài 24
Văn bản: Lượm
 
Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Bài 26
Văn bản: Cây tre Việt Nam
Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

* Ngữ văn lớp 
 
Gửi ý kiến