Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kết quả chọn đội tuyển HSG dự thi cấp Thành phố các môn văn hoá THCS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bộ phận THCS
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:13' 11-03-2010
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người


danh s¸ch ®éi tuyÓn dù thi cÊp thµnh phè
M«n ho¸ häc
STT hä vµ tªn ngµy sinh líp tr­êng thcs ghi chó
1 ph¹m v¨n tu©n 17.11.1995 9c Cao Minh
2 ®ç viÖt anh 30.07.1995 9b Ng . B. Khiªm
3 ®oµn thÞ ph­¬ng 20.05.1995 9d Ng . B. Khiªm
4 hoµng h÷u m¹nh 06.06.1995 9d Hoµ B×nh
5 ph¹m hïng tiÕn 03.02.1995 9A ®ång Minh
6 nguyÔn xu©n th¸i 20.09.1995 9A Ng . B. Khiªm
7 ph¹m trung nguyªn 23.12.1995 9b Ng . B. Khiªm
8 NguyÔn V¨n Minh 02.07.1995 9A Tam §a
9 nguyÔn anh v¨n 28.03.1995 9b VÜnh Phong
10 ®oµn thÞ dung 05.09.1995 9A Céng HiÒn
"VÜnh B¶o, ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2010"
 
Gửi ý kiến