Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch XDXHHT, CĐHT 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Kiểm
Ngày gửi: 09h:24' 07-10-2019
Dung lượng: 103.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ NÀ MÈO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO XDXHHT VÀ PCGD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/KH-BCĐ Nà Mèo, ngày 09 tháng 1 năm 2019
KẾ HOẠCH
Xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
----------------
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”;
Căn cứ Hướng dẫn số 822/BCĐQG-XHHT ngày 24/03/2014 của Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập về việc triển khai Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ- CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn;
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 10/09/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Hòa Bình; Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-BCĐ, ngày 22/07/2015 của UBND huyện Mai Châu về kế hoạch xóa mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn huyện Mai Châu;
Căn cứ Công văn hướng dẫn liên ngành số 862/HD – SGD&ĐT- HKH ngày 15/03/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã/phường/thị trấn;
Căn cứ công văn hướng dẫn số:…… /HD-BCĐ v/v Xây dựng kế hoạch XD XHHT và PCGD, XMC; Kế hoạch tự kiểm tra đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019 của Ban chỉ đạo Xây dựng XHHT và PCGD huyện Mai Châu ngày …./…./2019;
Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 10/09/2015 của UBND xã Nà Mèo về việc Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 ;
Ủy ban nhân dân xã Nà Mèo ban hành Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ XÂY DỰNG XHHT VÀ PCGD NĂM 2018.
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP.
1. Kết quả đạt được
4. Về các mục tiêu đã đạt được:
4.1. Kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục:
2.4. Kết quả giáo dục phổ thông năm học 2017 - 2018
2.4.1. Phát triển quy mô giáo dục
- Năm học 2017 - 2018 trong toàn xã có tổng số: 2 trường.
Trong đó:
+ Mầm non: 1 trường
Nhà trẻ: 4 nhóm ; 36 cháu
Mẫu giáo: 5 lớp; 69 cháu
+ Tiểu học: 1 trường Tiểu học
8 lớp ; 114 học sinh
2.4.2. Kết quả xét hoàn thành chương trình Tiểu học, xét tốt nghiệpTHCS
+ Xét hoàn thành chương trình Tiểu học : 19/19 đạt tỷ lệ : 100%
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
1.1. Trẻ em
- Huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100%; trong đó 100% hoàn thành chương trình giáo dục mầm non;
- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 98%
- Tỷ lệ bé ngoan của trẻ đạt 90 %
2. Phổ cập giáo dục Tiểu học
2.1. Trẻ em
- Tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%
- Tỉ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành CTTH đạt: 100%
- Tỉ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành CTTH đạt: 95%
- Trẻ em 11 tuổi còn lại đang theo học các lớp ở tiểu học là 1 em
3. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
3.1. Huy động
- Tỉ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 18 có bằng tốt nghiệp THCS (hai hệ) đạt: 99 %
- Tỉ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông, GDTX cấp THPT, giáo dục nghề đạt: 92 %
Kết luận chung: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3
4.1
 
Gửi ý kiến