Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch xây dựng trường TT-an toàn năm học 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Triệu Minh
Ngày gửi: 13h:20' 24-01-2013
Dung lượng: 84.5 KB
Số lượt tải: 1392
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐTHUYỆN HỒNG NGỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PHÚ THUẬN B4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
Số: 59/KH-TrH Phú Thuận B, ngày 14 tháng 1 năm 2013


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Công tác
“An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2012-2013
-------------------------

Thực hiện thông tư số 23 /2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của bộ công an qui định về khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh , trật tự”
Thực hiện công văn số 19/PGD-ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự “Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, nhà trường đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự";
Quán triệt tinh thần chỉ đạo với nội dung trên. Nay Ban chỉ đạo Trường Tiểu Học Phú Thuận B4 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thông tư số 23 /2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an qui định về khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh , trật tự” với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
-Nhằm phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn ấp Phú Trung xã Phú Thuận B và xây dựng các khu dân cư trong địa bàn xã và nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.
-Việc triển khai thực hiện phải khẩn trương, đúng quy định, sâu rộng trong các khu dân cư trong địa bàn xã và nhà trường và cán bộ, nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
1. Tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA:
Nhà trường tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên gắn với quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW: tập trung quán triệt sâu rộng nội dung các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” để thực hiện đúng, có hiệu quả.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA:
-Nhà trường thường xuyên chỉ đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA gắn với các chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong quá trình triển khai cần chú ý một số điểm sau:
+Nhà trường có Nghị quyết, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
+100% cán bộ giáo viên, nhận viên, hộ gia đình trong nhà trường ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.
+Hàng năm nhà trường có Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (trong đó có nội dung lãnh đạo khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”). Những nơi có hoặc không có chi bộ trực thuộc đều phải có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.
+Mốc thời gian tự đánh giá phân loại của nhà trường lấy mốc từ ngày 01 tháng 11 năm 2012 đến ngày 01 tháng 05 năm 2013.
-Trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 23/2012/TT-BCA:
-Nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, Hoàn thành thủ tục, hồ
 
Gửi ý kiến