Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:40' 15-09-2018
Dung lượng: 122.5 KB
Số lượt tải: 667
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 157/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”
Năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Điều lệ trường mầm non của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”trong các trường phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-MNMH ngày 30/8/2018 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
Xét đề nghị của Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 gồm các đồng chí có tên sau:

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban

3
Đào Thị Thúy
Phó Hiệu trưởng
Phó ban

4
Phạm Thị Hương
PT chuyên môn
Thành viên

5
Phạm Thị Như Ngọc
Bí thư Chi đoàn TN
Thành viên

6
Nguyễn Thị Hằng
TT Khu Quảng Minh
Thành viên

7
Nguyễn Thị Thúy(81)
TP khu Trung Tâm
Thành viên

8
Hoàng Thị Thi
BCHCĐ-TP khu T.Tâm
Thành viên

9
Nguyễn Thị Giang
TT Tổ nuôi dưỡng
Thành viên

10
Đào Thị Hằng
TT tổ Hành chính
Thành viên

11
Lê Thị Giang
NV Y tế
Thành viên

12
Nguyễn Hữu Du
Hội trưởng Hội PH
Thành viên


Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2018 - 2019 của nhà trường.
Điều 3: Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh của trường MN Mỹ Hưng và các đồng chí có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị ThủyPHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 158/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực
Năm học 2018 - 2019
 
Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
        Thực hiện công văn hướng dẫn số /PGD&ĐT Thanh Oai, ngày /9/2018 về hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích;
Phát động và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  nhằm:
- Huy động sức mạnh tổng hợp của thầy và trò, của chính quyền địa phương, của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để xây dựng
 
Gửi ý kiến