Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2020_2021 theo Thông tư 17/2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tân Hiệp A5
Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:31' 26-09-2020
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 1267
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THẠNH QUỚITân Hiệp, ngày 07 tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH
Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm học 2020-2021

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Trần Thị Hoài Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 19/8/1972
3. Ngày vào ngành giáo dục: 01/4/1997
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiểu học
5. Chức vụ: Giáo viên tiểu học
6. Nhiệm vụ được giao: Giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2
II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá theo chuẩn và BDTXGV, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH.THTQ ngày 24 tháng 8 năm 2020 của trường tiểu học Thạnh Quới về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý năm học 2020-2021;
Căn cứ tình hình thực tế của trường TH Thạnh Quới và nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân. Nay tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 như sau:
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học và phát triển giáo dục nơi địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
Trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực giảng dạy, chất lượng dạy và học, thực hiện phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
Giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên với ý thức tự giác, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng. Giáo viên chủ động trong việc tự bồi dưỡng theo các hình thực là tự học, bồi dưỡng liên tục phát huy tích cực, tư duy sáng tạo, tăng cường thực hành, trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm.
Nội dung bồi dưỡng phải bám sát chương trình BDTX của BGD&ĐT đã quy định trong Thông tư số 17/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019. Bồi dưỡng có nội dung trọng tâm, tập trung vào những vấn đề mới, chương trình giáo dục phổ thông mới, những vấn đề thực tiễn có tính kế thừa qua từng năm học.
Việc thực hiện BDTX của GV phải được giám sát, đánh giá, công nhận một cách khách quan, công bằng, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng nghề nghiệp và cũng là tiêu chí để đánh giá giáo viên theo chuẩn.
IV. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
1. Chương trình bồi dưỡng 1 - thời lượng bồi dưỡng 40 tiết/năm học
Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng được quy định trong Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 về đường lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình GDPT, chương trình nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT.
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.
2. Chương trình bồi dưỡng 2 - thời lượng bồi dưỡng 40 tiết/năm học
 Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện phát triển
 
Gửi ý kiến