Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY THÊM- HỌC THÊM NĂM HỌC 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy
Ngày gửi: 12h:54' 18-01-2016
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN CÔNG TRỨ

Số: /KH - NCTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày … tháng 9 năm 2015.KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường


Tên đơn vị : Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Địa chỉ: Bình Chánh, Thăng Bình, Quảng Nam
Huyện/ Thành phố: Thăng Bình
Số điện thoại : 05103.873. 979
Email: thcsnguyencongtrutb@gmail.com
Tên thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Hữu Hoàng
Số điện thoại: 01287.535.545

I. Tình hình học sinh đăng ký học thêm
Khối lớp
Môn 1: Toán
Môn 2: Văn
Môn 3: Anh
Môn 4: Lý


Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp

Khối 6
48
2
48
2
48
2
48
2

Khối 7
64
2
64
2
64
2
64
2

Khối 8
61
2
61
2
61
2
61
2

Khối 9
48
2
48
2
48
2
48
2


Khối lớp
Môn 5:Hóa
Môn 6:
Môn 7:
Môn 8:


Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp

Khối 6

Khối 7

Khối 8
61
2Khối 9
48
2II. Tình hình giáo viên đăng ký dạy thêm
- Tổng số giáo viên: 11 Nam: 5. Nữ: 6
Trong đó:
Môn 1 :
Môn 2:
Môn 3:
Môn 4:

Số lượng:3
Trong biên chế: 2
Số lượng: 3
Trong biên chế: 3
Số lượng:2
Trong biên chế: 2
Số lượng:2
Trong biên chế: 1…

Môn 5 :
Môn 6:
Môn 7:
Môn 8 :

Số lượng:1………..
Trong biên chế: …1
Số lượng:………..
Trong biên chế: ……
Số lượng:………..
Trong biên chế: ……
Số lượng:………..
Trong biên chế: ……


III. Nội dung dạy thêm
- Củng cố và nâng cao kiến thức đã học cho học sinh.
IV. Tình hình cơ sở vật chất (Nếu thuê mướn cơ sở bên ngoài)
V. Học phí học thêm:
- Môn 1: Toán Học phí: 20.000/hs/ tháng.(Số buổi 4/ tháng ;Sốgiờ:2/ buổi)
- Môn 2: Văn Học phí: 20.000/hs/ tháng . (Số buổi 4./ tháng ; Số giờ:2/ buổi)
- Môn 3: Anh Học phí: 20.000/hs/ tháng . (Số buổi 4/ tháng ; Số giờ:2/ buổi)
- Môn 4: Lý Học phí: 10.000/hs/ tháng . (Số buổi 4/ tháng ; Số giờ: 1/ buổi)
- Môn 5: Hóa Học phí: 10.000/hs/ tháng . (Số buổi 4 / tháng ; Số giờ:1/ buổi)
- Môn 6: ………. Học phí :…/hs/ tháng . (Số buổi…./ tháng ; Số giờ:…../ buổi)
- Môn 7: ………. Học phí :…/hs/ tháng . (Số buổi…./ tháng ; Số giờ:…../ buổi)
- Môn 8: ………. Học phí :…/hs/ tháng . (Số buổi…./ tháng ; Số giờ:…../ buổi)
VI. Phương án tổ chức:
- Có thời khóa biểu kèm theo

Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị
- PGD& ĐT;
- Lưu VT.


Nguyễn Hữu Hoàng

 
Gửi ý kiến