Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH TIẾP DAN.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đồng
Ngày gửi: 17h:14' 30-01-2018
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮKTĂNG
Số /KH-NT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
V/v thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư 2014 - 2015

Thực hiện công văn 41287/SGDDT ngày 03/10/2014 của Sở GD&ĐT  Hướng dẫn triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả tiếp dân và giải quyết đơn thư.
Căn cứ công văn số 146/CV-PGD&ĐT ngày 07/10/2014 của Phòng GD&ĐT KonPlông về việc triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả tiếp dân và giải quyết đơn thư.
Nay trường PTDTBT THCS Đắk Tăng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả tiếp dân và giải quyết đơn thư như sau.
I. MỤC ĐÍCH.
- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động kiểm tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, sau kiểm tra.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
- Thực hiện việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như các thắc mắc của nhân dân trên địa bàn.
III. NỘI DUNG.
1 .Thực hiện các quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: thực hiện khi có vụ việc xảy ra theo các quy định hiện hành.
2. Bố trí địa điểm tiếp dân: Phòng Hiệu trưởng.
3. Thời gian: Tiếp dân và giải quyết đơn thư vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng năm.
4. Phân công cán bộ và giáo viên phụ trách:
-  Ông Vũ Quốc Tuấn – Trưởng ban thanh tra nhân dân phụ trách việc tiếp đón dân.
- Ông Hoàng Văn Đam - Hiệu trưởng, chi ủy viên phụ trách công tác giải quyết các thắc mắc cũng như khiếu nại tố cáo của nhân dân.        
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Ban giám hiệu nhà trường, các bộ phân liên quan trong nhà trường cùng phối hợp để công tác tiếp dân và giải quyết các thắc mắc cũng như khiếu nại tố cáo của dân đạt hiệu quả cao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng của công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư.
Trên đây kế hoạch triển khai công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của trường PTDTBT THCS Đắk Tăng trong năm học 2014-2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các bộ phận, cá nhân trong nhà trường cần báo cáo trực tiếp cho Ban giám hiệu để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
-      Phòng GD&ĐT.
-      Các bộ phận trong nhà trường.
-    Lưu: NT. 


HIỆU TRƯỞNG
 
  
Gửi ý kiến