Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Ke hoach thuc hien TK - phong chong tham nhung truong 2010-2011

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Tấn Bá (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:50' 01-10-2010
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục huyện Mỹ Xuyên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐÔNG 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : KH . PCTN.BGH Ngọc Đông 1 , Ngày Tháng 09 Năm 2010

KẾ HOẠCH
Thực hiện phòng, chống tham nhũng ,chống lãng phí, thực hành tiết kiệm
của Trường tiểu học Ngọc Đông 1
&&&&

Căn cứ vào chương trình hành động của Huyện uỷ Mỹ Xuyên và BTV Đảng uỷ xã Ngọc Đông về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm , chống lãng phí .
Căn cứ vào chương trình hành động của Chi bộ Trường tiểu học Ngọc Đông 1 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm , chống lãng phí .
BGH Trường tiểu học Ngọc Đông 1 , xây dựng kế hoạch thực hiện ,phòng chống tham nhũng , lãng phí của Trường tiểu học Ngọc Đông 1 với các nội dung như sau .
I. Đánh giá tình hình :
Thực hiện chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm , chống lãng phí , ngành giáo dục huyện luôn quan tâm chỉ đạo chủ trương này , kể cả việc thực hiện chỉ đạo các chỉ thị nhiệm vụ hàng năm học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo .
Tuy nhiên , về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm , chống lãng phí của ngành còn một số tồn tại như : Việc triển khai các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng , lãng phí chưa thường xuyên và chưa sâu ; công tác bảo quản , sử dụng tài sản , thiết bị giáo dục chưa chặt chẽ , còn tình trạng mất mát xảy ra ; việc bố trí CB – GV – CNV còn lãng phí làm ảnh hưởng đến ngân sách của ngành ; công tác thu chi ở một số đơn vị thiếu công khai , minh bạch và chưa kịp thời báo cáo , quyết toán . Những tồn tại thiếu sót nói trên do một số nguyên nhân như : Một số cán bộ quản lý trường học thiếu tinh thần trách nhiệm , việc triển khai các chủ trương , chính sách của Đảng , Nhà nước và pháp luật về phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm và chống lảng phí chưa sâu rộng .
II . Nhiệm vụ , giải pháp :
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức , viên chức trong ngành :
Qua tình hình nói trên , BGH Trường tiểu học Ngọc Đông 1 sau khi được quán triệt các chủ trương , chính sách của Đảng , Nhà nước và pháp luật về phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm và chống lảng phí , nay xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và các giải pháp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức , viên chức trong đơn vị Trường tiểu học Ngọc Đông 1 như sau :

- Triển khai nghị quyết trung ương 3 khóa X cho tất cả CB – GV - NV .
- BGH trường phối hợp với Công đoàn cơ sở trường , chi bộ trường có kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Huyện uỷ Mỹ Xuyên về phòng chống tham nhũng , lãng phí và kế hoạch phòng chống tham nhũng , lãng phí của UBND Huyện Mỹ Xuyên ;của BLĐ Phòng Giáo dục huyện Mỹ Xuyên , tổ chức triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” về cần kiệm ,liêm chính , chí công , vô tư đi đô với việc tăng cường công tác quản lý , giáo dục , nâng cao năng lực , phẩm chất đạo đức cán bộ , công chức , viên chức , giáo viên ; xây dựng cơ quan ,đơn vị trong sạch vững mạnh ; kiên quyết chống hành vi quan liêu , cửa quyền , nhũng nhiễu , hách dịch của cán bộ , công chức trong nhà trường .
- Triển khai các luật phòng , chống tham nhũng , Lụât thực hành tiết kiệm , chống lãng phí , Luật khiếu nại tố cáo , Luật giáo dục và các văn bản dưới luật , triển khai Nghị định 71 của chính phủ và Quyết định 04 của Bộ GD & ĐT về qui chế dân chủ cơ sở và qui chế dân chủ trong trưòng học .
- Phối hợp với đài truyền thanh để tuyên truyền về phòng chống tham nhũng , lãng phí , kịp thời đưa tin “ Người tốt việc tốt ” trong phong trào và phản ánh kịp thời các vụ tiêu cực , tham nhũng , lãng phí nếu có xảy ra trong ngành , trong khu vực trường đóng .
2- Thực hiện công khai , minh bạch trong công tácquản lý của cơ quan đơn vị trường học :
- Thực hiện nghiêm túc việc công khai , minh bạch trong hoạt động cơ quan trường học với các hình thức về nội dung theo qui định của luật phòng , chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm ,
 
Gửi ý kiến