Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Tồn
Ngày gửi: 14h:38' 02-08-2011
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 303 /GDĐT-VP " Ba Tơ, ngày 21 tháng 7 năm 2011"
V/v thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2011-2012

Kính gửi: Các trường học trong huyện.

" Thực hiện Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 14/07/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;"
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 trên địa bàn huyện như sau:
"Ngành học, cấp học" Ngày tựu trường Ngày thực học Ngày khai giảng Học kỳ I Học kỳ II Ngày kết thúc (tổng kết) năm học Xét tốt nghiệp
Mầm non 22/08/2011 5/9/2011 5/9/2011 Từ ngày 05/9/2011 đến ngày 24/12/2011 (16 tuần). Từ ngày 26/12/2011 đến ngày 26/5/2012 (22 tuần) Muộn nhất vào ngày 31/05/2012
Có 16 tuần thực học Có 19 tuần thực học; 02 tuần nghỉ Tết; 01 tuần dành cho các hoạt động khác
"Hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ I trước ngày 24/12/2011" "Hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ II trước ngày 19/5/2012"
Tiểu học 10/8/2011 15/8/2011 5/9/2011 Từ ngày 15/08/2011 đến ngày 24/12/2011 (19 tuần). Từ ngày 26/12/2011 đến ngày 19/5/2012 (21 tuần) Muộn nhất vào ngày 31/05/2012 "Xét công nhận ""HTCTTH"" trước ngày 02/6/2012"
Có 18 tuần thực học; 01 tuần dành cho các hoạt động khác Có 17 tuần thực học; 02 tuần nghỉ Tết; 02 tuần dành cho các hoạt động khác
"Hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ I trước ngày 24/12/2011" "Hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ II trước ngày 19/5/2012"
Trung học cơ sở 10/8/2011 15/8/2011 5/9/2011 Từ ngày 15/08/2011 đến ngày 24/12/2011 (19 tuần). Từ ngày 26/12/2011 đến ngày 19/5/2012 (21 tuần) Muộn nhất vào ngày 31/05/2012 "Xét công nhận ""Tốt nghiệp THCS"" trước ngày 02/6/2012"
Có 19 tuần thực học Có 18 tuần thực học; 02 tuần nghỉ Tết; 01 tuần dành cho các hoạt động khác
"Hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ I trước ngày 24/12/2011" "Hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ II trước ngày 19/5/2012"
" Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học, các bộ phận chuyên môn thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./."

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
-Như trên; (đã ký)
-UBND huyện (để báo cáo);
-Lãnh đạo PGD&ĐT;
-Các bộ phận PGD&ĐT;
-Lưu VT-T/hợp. Trương Công Lập


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓