Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA CHUYÊN MÔN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Uy Cường
Ngày gửi: 13h:25' 31-10-2017
Dung lượng: 287.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BÀU BÀNG        CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
    Số:      /KH- VVT                                Trừ Văn Thố, ngày tháng 9  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Chuyên môn năm học 2017 - 2018
                                       
Căn cứ công văn Số: 1564/SGDĐT-GDTrH ngày 7/09/2017 của SGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018;
Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào công văn 352/PGDĐT-GDTrH ra ngày 21/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của PGDĐT huyện Bàu Bàng;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THCS Trừ Văn Thố đề ra kế hoạch chuyên môn năm học 2017 – 2018 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
2. Tập trung thực hiện chủ đề: “ Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”cùng với phương châm hành động “ Trách nhiệm- Năng động- Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu” và xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đúng chương trình giảm tải giáo dục phổ thông bằng việc chuyển giao chủ động xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện kế hoạch giáo dục cho các trường;
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Triển khai thực nghiệm mô hình trường học mới đối với lớp 6;
4. Phát huy năng lực giáo viên chủ nhiệm, đoàn, Hội, Đội, gia đình, cộng đồng trong việc quản lý phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
5. Thực hiện có hiệu quả đề án: “ Xây dựng xã hội học tập giai đạn 2012 – 2020” và đề án: “ Xóa mù chữ đến năm 2020”
6.Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
7. Tiếp tục đổi mới hoạt động của thư viện trường học, xây dựng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn liền với đổi mới đồng bộ PPDH, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
8. Dựa vào tình hình, yêu cầu của ngành và chỉ đạo của P. GD&ĐT, nhà trường bám sát mục tiêu định hướng như sau: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo”.
II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỤC HIỆN
1.     Công tác tư tưởng chính trị, đạo đức và xây dựng môi trường sư phạm
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” trong toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường. 
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh; tăng cường sự phối hợp nắm bắt thông tin từ ban ngành đoàn thể, từ nhà trường và phụ huynh học sinh.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập. Chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên
 
Gửi ý kiến