Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGH
Người gửi: Trường THCS Hải Vĩnh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:57' 24-05-2015
Dung lượng: 188.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HẢI VĨNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: / BC- THCS Hải Vĩnh , ngày 15 tháng 09 năm 2014

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014-2015
Được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD&ĐT, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBGVNV và HS trong toàn trường, trong năm học vừa qua đã đạt được những thành tích như sau:
1- Công tác huy động số lượng:
- Huy động học sinh tốt nghiệp Tiểu Học vào lớp 6: 100%.
- Huy động học sinh lớp 8 học nghề phổ thông: 100%.
- Công tác duy trì số lượng: Tỷ lệ duy trì sĩ số trong năm học: 99 % .
2- Kêt quả thực hiện chủ đề năm học:
- Thực hiện có hiệu quả tích hợp ba cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Thực hiện tốt chủ đề năm học: "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" của Bộ và điểm “ Nhấn ” của Sở “Nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá trường học”.
3/ Chất lượng giáo dục học sinh:
- Chất lượng HS giỏi các cấp:
+ Cấp huyện: 54 giải
03 giải nhất, 09 giải nhì, 13 giải ba, 30 giải khuyến khích
+ Cấp tỉnh: 7 giải
01 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích
+ Cấp Quốc gia: 01 giải khuyến khích
- Chất lượng học lực:
Giỏi
Khá
Tb
Yếu
Kém

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Sl
%

87
24,6
123
34,8
126
35,8
17
4,8 - Chất lượng hạnh kiểm:
Tốt
Khá
T.Bình
Yếu
Ghi chú

SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%


293
83
55
15,6
5
1,4
 - Kết quả tốt nghiệp nghề phổ thông: Đổ tốt nghiệp 100 %
- Kết quả tốt nghiệp THCS: 100%
- Duy trì vững chắc PCGD THCS được UBND huyện công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDTHCS năm 2011.
4- Công tác xây dựng đội ngũ:
- Có 02 đ/c giáo viên được bảo lưu GVDG cấp Tỉnh.
- Có 04 đ/c giáo viên được bảo lưu GVDG cấp Huyện.
- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường, kết quả: có 24/24 đ/c đạt GVDG cấp trường.
5- Kết quả tham mưu, chỉ đạo, phối hợp các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường:
- Chi bộ:
Chấp hành tốt sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện tốt các Chủ trương, chính sách của Đảng. Tham mưu với Đảng có kế hoạch phát triển GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả phương hướng, mục tiêu về GD&ĐT của Chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CBGVNV, trong năm học đã kết nạp Đảng 01 đ/c giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng 02 đ/c.
- Công đoàn:
Luôn phối hợp chặt chẻ với Công đoàn trong việc tổ chức, chỉ đạo các mặt hoạt động nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học 2012 - 2013. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt“ và cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm “. Vận động CBGVNV tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội; ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ BTCSBMTE, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình nghĩa, quỹ mái ấm Công đoàn, quỹ tham quan dài hạn ...
Thực hiện nghiêm túc chính sách dân số KHHGĐ, nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Thực hiện tốt quy ước xây dựng đơn vị Văn hoá, Quy ước CLB không có người sinh con thứ 3 trở lên.
- Chi đoàn - Đội TNCS Hồ Chí Minh:
Tổ chức tốt các chương trình hoạt động của Đoàn - Đội theo các chủ đề, chủ điểm hàng tháng. Thực hiện tốt chương trình hoạt
 
Gửi ý kiến