Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch năm học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: KIm Lam
Ngày gửi: 16h:01' 20-08-2020
Dung lượng: 173.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƯỜNG LÁT
TRƯỜNG THCS MƯỜNG CHANH


KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG


MÔN HÓA HỌC
(Lưu hành nội bộ)
Mường Chanh, tháng 8 năm 2020
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn sinh học ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.
- Khung phân phối chương trình (KPPCT) hiện hành của Bộ GDĐT.
- Phân phối chương trình môn sinh học hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn, thực hiện từ năm học 2011- 2012).

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Môn Hóa học lớp 8

TT
Tên bài
 Số tiết
Lý giải (vì sao)
Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)Hiện hành
Mới1
Ôn tập học kỳ 1
1
2
Do lượng kiến thức nhiều để phù hợp với lực học của học sinh.
Trên lớp

2
A xít – Ba zơ – Muối
3
2
Lượng kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh
Trên lớp

10. Môn Hóa học lớp 9.

TT
Tên bài
 Số tiết
Lý giải (vì sao)
Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)Hiện hành
Mới1
Ôn tập học kì I
1
2
Phù hợp với lực học học sinh do lượng kiến thức nhiều
Trên lớp

2
Một số muối quan trọng .
Phân bón hóa học
2
1
Gộp 2 tiết thành 1 tiết do lượng kiến thức vừa phải, phù hợp với đối tượng học sinhB. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Cả năm: 37 tuần (70 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần 36 tiết
Học kỳ II: 18 tuần 34 tiết

TIẾT
NỘI DUNG


HỌC KỲ I

 1
 Bài 1.Mở đầu môn hóa học


CHƯƠNG I. CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

2
 Chất

3
Bài thực hành 1.

4
Nguyên tử

5,6
Nguyên tố hoá học

7,8
Đơn chất và hợp chất - Phân tử

9
Bài thực hành 2

10
Bài luyện tập 1

11,12
Công thức hoá học

13,14
Hoá trị

15
Bài luyện tập 2

16
Kiểm tra viết


CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

17
Sự biến đổi chất

18,19
Phản ứng hoá học

20
Bài thực hành 3

21
Định luật bảo toàn khối lượng

22,23
Phương trình hoá học

24
Bài luyện tập 3

25
Kiểm tra viết


Chương III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

26
Mol

27
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol

28
Tỉ khối của chất khí

29,30
Tính theo công thức hoá học

31,32
Tính theo phương trình hoá học

33
Bài luyện tập 4

34,35
Ôn tập học kì I

36
Kiểm tra học kì I


HỌC KÌ II


Chương IV: OXI - KHÔNG KHÍ

37,38
Tính chất của oxi

39,40
Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi

41
Oxit

42
Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ

43,44
Không khí. Sự cháy

45
Bài luyện tập 5

46
Bài thực hành 4

47
Kiểm tra viết

48,49
Tính chất. Ứng dụng của hiđro

50
Điều chế hidro. Phản ứng thế

51
Bài luyện tập 6

52
Bài thực hành 5

53,54
Nước

55,56
Axít-Bazơ – Muối

57
Bài luyện tập 7

58
Kiểm tra viết

59
Bài thực hành 6


Chương VI : DUNG DỊCH

60
Dung dịch

61
Độ tan của một chất trong nước

62,63
Nồng độ dung dịch

64,65
Pha chế dung dịch

66
Bài luyện tập 8

67,68
Ôn tập học
 
Gửi ý kiến