Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch năm học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thịn Minh Nguyệt
Ngày gửi: 09h:19' 10-01-2018
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT NGÂN SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN TÙNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: .... /KH-THVT
Vân Tùng, ngày 27tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Thực hiện văn bản số 536/PGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngân Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017- 2018, Trường Tiểu học Vân Tùng xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp xác định rõ mục đích của năm học, trường Tiểu học Vân Tùng thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, cụ thể như cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo.... Trong công tác chuyên môn : Các giáo viên luôn nghiêm túc trong soạn giảng; đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường tham gia đầy đủ các hội thi do ngành tổ chức. Mọi hoạt động của nhà trường đi vào nền nếp.
Qua một năm thực hiên nhiệm vụ năm học nhà trường đạt được kết quả cụ thể sau :
- Ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động chung, để các tổ, bộ phận cụ thể hoá xây dựng kế hoạch hoạt động.
- Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo.
- Trường đã chỉ đạo Tổ chuyên môn đưa ra nhiều hình thức để dạy phụ đạo kèm có năng khiếu, thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch của Bộ và hướng dẫn của ngành.
- Giáo viên tích cực cải tiến phương pháp dạy học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Chất lượng giáo dục đạt được như sau:
Xếp loại môn học và hoạt động giáo dục
Xếp loại Năng lực
Xếp loại phẩm chất

HTT
HT
CHT
TỐT
ĐẠT
CCG
TỐT
ĐẠT
CCG

81
169
0
186
64
0
196
54
0

* Trường tham gia đầy đủ các Hội thi do ngành tổ chức, kết quả đạt như sau:
+ Học sinh tham gia thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp huyện đạt 8 giải. Cấp tỉnh đạt 3 giải.
+ Tham gia thi giải toán trên Internet cấp huyện đạt 14 giải, cấp tỉnh đạt 7 giải.
+ Hội thi TTHSPT cấp huyện đạt giải Đoàn Nhất
+ Thi Chỉ huy đội giỏi cấp huyện đạt loại Giỏi.
+ Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đạt 04 đồng chí.
+ Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện đạt 6 giải, cấp tỉnh đạt một giải B.
* Danh hiệu Liên đội: Đạt Liên đội mạnh cấp tỉnh.
* Danh hiệu Công đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
* Danh hiệu trường: Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
II.Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2017-2018
1. Trường lớp, học sinh:
- Tổng số lớp: 14 lớp. Trong đó số lớp ghép: 02 lớp.
- Tổng số học sinh: 263 học sinh. ( 1HS khuyết tật học hòa nhập)
2. Cán bộ, giáo viên:
Tổng số CBGV: 26,trong đó biên chế: 24 đ/c, hợp đồng: 2 giáo viên .
+ Cán bộ quản lý: 02
+ Giáo viên: 21
+ Tổng PT Đội: 01
+ Nhân viên: 02 (Y tế, thiết bị)
3. CSVC trường học :
- Tổng số phòng học: 14 ( phòng bán kiên cố)
- Nhà hiệu bộ : 01 nhà
- Thư viện : 01 phòng
- Nhà đa năng : 01
- Nhà vệ sinh : 01
- Phòng GDNT: 01
4. Nhận định chung về những khó khăn và thuận lợi.
a/ Thuận lợi :
- Được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương hết sức quan tâm, chăm lo xây dựng CSVC trường học. đủ cho học sinh được học 2 buổi/ngày.
- Được đông đảo phụ huynh học sinh ủng hộ nhiệt tình những chủ trương của nhà trường đề ra.
- Đội ngũ CBGV của nhà trường đoàn kết thống nhất. Trình độ chuyên môn của CBGV đạt chuẩn, trên chuẩn 100%, có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao.
b/ Khó khăn :
- Đội ngũ CBGV của nhà trường hầu hết là nữ, có 3 GV là nam nên lực lượng thanh niên trẻ
 
Gửi ý kiến