Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Tâm
Ngày gửi: 08h:16' 10-03-2017
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GDĐT TUY AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH AN CƯ SỐ 2 Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc
Số:…. / KH- KTHKI
An Cư, ngày 16 tháng 12 năm 2013


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
COI –CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I .

NĂM HỌC: 2013- 2014.

- Căn cứ vào Công văn số:668/PGDĐT-GDTiH ngày 12 tháng 12 năm 2013.V/v Hướng dẫn kiểm tra báo cáo cuối kì I năm học 2013-2014 của phòng GD Đ T Tuy An.
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và lịch hoạt động giáo dục Tiểu học của phòng GD&ĐT Tuy An 2013 – 2014.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trường Tiểu học An Cư số 2.
Nay trường Tiểu học An Cư số 2 xây dựng kế hoạch tổ chức ,coi và chấm kiểm tra cuối kì II cụ thể như sau:

I.Mục đích , nguyên tắc, tổ chức thực hiện và yêu cầu đối với các môn học được đánh giá bằng nhận xét và cho điểm :
Thực hiện theo thong tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành qui định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học của Bọ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

II. Nội dung và hình thức kiểm tra:
1.Căn cứ vào đề kiểm tra trong sách hướng dẫn,đề kiểm tra của BGDĐT , tài liệu chuẩn kiến thức,kĩ năng và công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của BGDĐT về việc “ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT “.

2.Hình thức kiểm tra:
- Coi – chấm kiểm tra tập trung hai môn Toán và Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5.
- Riêng các môn còn lại tổ chức kiểm tra trên lớp theo chương trình của năm học.

III. Địa điểm kiểm tra:
Tại phân trường Chính :13 lớp và phân trường Đồi 1 lớp (lớp 1B).

IV. Thời gian kiểm tra : : Kiểm tra trong 3 ngày: ngày 24,25, 26/12/2013

Các khối lớp tổ chức kiểm tra theo phân phối chương trình . Riêng môn Toán, Tiếng việt từ lớp 1 đến lớp 5 theo lịch sau (Buổi sáng kiểm tra môn Tiếng việt ,buổi chiều kiểm tra môn Toán ) :


Khối lớp
Ngày kiểm tra
Môn
Thời gian mở đề
Thời gian phát đề
Thời gian bắt đầu làm bài
Thời gian làm bài

2
24/12/2013
Tiếng việt
7h15’
7h30’
7h35’
35’Toán
13h15’
13h30’
13h35’
35’

4

Tiếng việt
7h15’
7h30’
7h35’
40’Toán
13h15’
13h30’
13h35’
40’

3
25/12/2013
Tiếng việt
7h15’
7h30’
7h35’
40’Toán
13h15’
13h30’
13h35’
40’

1
5
26/12/2013
Tiếng việt
7h15’
7h30’
7h35’
40’Toán
13h15’
13h30’
13h35’
40’- Về việc chấm bài kiểm tra : Sau khi coi KT xong, tập trung về điểm trường Chính, giáo viên chấm bài ngay sau khi kiểm tra xong từng môn ( giáo viên coi kiểm tra lớp nào thì cùng chấm bài, vào điểm lớp đó ).

V. Về việc kiểm tra môn Tiếng Anh
Nhà trường tổ chức kiểm tra căn cứ vào nội dung công văn số : 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09 tháng 05 năm 2013 về việc hướng dẫn đánh giá môn Tiếng anh lớp3,4,5 năm học 2012-2013 của BGDĐT.

V/ Tổ chức và phân công:
- Ban lãnh đạo nhà trường và tất cả giáo viên-CNV đều tham gia.(Cụ thể có danh sách phân công coi-chấm kiểm tra kèm theo).
Trên đây là kế hoạch tổ chức và phân công coi - kiểm tra của trường Tiểu học An Cư số 2. Rất mong sự nghiêm túc của tất cả Cán bộ , giáo viên, nhân viên, để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nơi nhận: trưởng
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Lưu VT(1),
- T/B HĐ nhà trường biết.
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI CHẤM KIỂM TRA Ở CÁC LỚP CUỐI KÌ I
Năm học : 2013 – 2014
Trường Tiểu học An Cư số 2
(Kèm theo QĐ Số : …./ QĐ –TrH, của hiệu trưởng trường TH An Cư số 2
 
Gửi ý kiến