Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch Khám sức khỏe học sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Huyền
Ngày gửi: 10h:46' 05-11-2015
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GD HUYỆN NGỌC HỒI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 11 /KH-TMN Pleikần, ngày 15 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH
Khám sức khỏe học sinh lần 1 năm học 2015-2016

Căn cứ kế hoạch năm học của trường MN Hoa Hồng;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động y tế năm học 2015-2016 của trường;
Nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho học sinh giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Trường mầm non Hoa Hồng xây dựng kế hoạch khám sức khoẻ cho học sinh lần 1 năm học 2015-2016 như sau:
I. Mục đích
Nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trường Mầm non.
Theo dõi phát hiện sớm, giảm yếu tố nguy cơ mắc các bệnh học đường và các bệnh thường gặp khác. Nhằm phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc sức khoẻ giúp trẻ có sức khoẻ tốt.
II. Đối tượng
Tất cả học sinh toàn trường.
III. Nội dung
Khám tổng quát.
1. Thời gian
02 ngày (23/9-24/9/2015).
2. Địa điểm
Văn phòng trường mầm non Hoa Hồng.
3. Nhân lực và cơ sở vật chất
Cán bộ y tế của Trung tâm y tế huyện
Nhân viên Y tế và giáo viên chủ nhiệm trong trường cùng phối hợp và có trách nhiệm cung cấp danh sách, hướng dẫn các cháu khi lên khám.
Một phòng khám, giường, bàn, ghế, cân sức khoẻ.
4. Số lượng học sinh được khám: 482 cháu.

Trên đây là kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh lần 1 năm học 2015-2016.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Trung tâm Y tế dự phòng(p/h);
- GVCN (P/h);
- Lưu.


PHÒNG GD HUYỆN NGỌC HỒI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 10 /CV-TMN Pleikần, ngày 15 tháng 9 năm 2015

V/v khám sức khoẻ định kỳ lần 1
cho học sinh


Kính gửi: - Trung tâm Y tế dự phòng huyện Ngọc Hồi.

Căn cứ Điều lệ trường Mầm Non ban hành theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường MN Hoa Hồng.
Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ các cháu, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục chung của nhà trường. Trường mầm non Hoa Hồng xây dựng kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ lần 1 cho học sinh năm học 2015-2016.
Vậy ban giám hiệu Trường mầm non Hoa Hồng kính mong Trung tâm Y tế dự phòng huyện Ngọc Hồi tạo điều kiện sắp xếp về thời gian, bố trí cán bộ, trang thiết bị tham gia khám sức khoẻ cho học sinh của nhà trường.
Thời gian: Trung tâm y tế dự phòng bố trí, sắp xếp thời gian vào tuần 4 tháng 9/2015
Địa điểm: Văn phòng Trường MN Hoa Hồng- TT Pleikần- Ngọc Hồi.
Tổng số học sinh: 482 Cháu.
Trường mầm non Hoa Hồng kính mong Lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng huyện Ngọc Hồi xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ cho nhà trường hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Trung tâm y tế dự phòng;
- Lưu.

Avatar

Căn cứ vào Thông tư Số167/2010/TT-BQP Về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm: Thì tại Điều 4 của thông tư này có quy định rõ về tiêu chuẩn tuyển quân, ngoài những quy định tại khoản 1 quy định tiêu chuẩn về tuổi đời, khoản 2 quy định về Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức… tại khoản 3 của Điều này quy định rõ về tiêu chuẩn sức khỏe đạt để tuyển quân đó là:

 
Gửi ý kiến