Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KÉ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị hằng
Ngày gửi: 20h:04' 16-04-2018
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG HỢP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…. /KHTHCS Quảng Hợp, ngày 13 Tháng 4 Năm 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 NĂM 2018

Thực hiện công văn số 12/PGDĐT, ngày 13/4/2018 của Phòng GD và ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của giáo viên và học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.
- Tôn vinh giá trị của việc đọc sách trong nhà trường, nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh và sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức đoàn thể, giáo viên, học sinh trong trường đối với việc xây dựng và phát triển vă hóa đọc.
- Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, cộng đồng, hình thành nhu cầu, thói quen đọc sách thường xuyên của mọi người.
- Nhà trường tăng cường đầu sách trong thư viện
II. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Thời gian tổ chức:
Trưng bày, giới thiệu sách được tổ chức bắt đầu từ ngày 16/4/2018 đến ngày 25/4/2018.
2. Đối tượng tham gia:
Toàn thể CB,GV,NV và học sinh trong nhà trường.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Nội dung:
- Tuyên truyền về lợi ích của việc đọc sách trước giờ chào cờ ngày 16/4/ 2018.
- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.
- Thư viện nhà trường sẽ tổ chức trưng bày sách nghệ thuật, giới thiệu sách tại phòng đọc của thư viện với chủ đề "Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/04; Kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04".
- Tổ chức quyên góp ủng hộ sách.
Hình thức tổ chức:
- Tuyên truyền về lợi ích của việc đọc sách trước giờ chào cờ ngày 16/4/ 2018; qua gmail.com, qua trang web nhà trường.
- Tiếp tục vận động quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện.
- Khuyến khích, vận động học sinh tăng cường đọc sách giấy, sách điện tử…
- Trưng bày, giới thiệu, tổ chức ngày hội đọc sách với nhiều chủ đề, nhiều đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia đọc sách như:
- Sách nghiệp vụ
- Sách tham khảo các môn học.
- Từ điển, bách khoa thư.
- Sách viết về Bác Hồ, danh nhân, nhân vật lịch sử…
- Sách thiếu nhi.
- Sách pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
BGH nhà trường chỉ đạo chung
TPT Đội, GVCN các lớp chỉ đạo, nhác nhở học sinh tham gia đạt kết quả cao.
CBTV lên kế hoạch, thực hiện những nội dung.
Phân công nhiệm vụ cụ thể:
Nội dung công việc
Chuẩn bị
Ghi chú

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung cần trưng bày, giới thiệu
Nhân viên thư viện


Phổ biến cho lớp, học sinh tham gia
TPT, GVCN- Băng rôn: “Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách”
Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5 của trường THCS Quảng Hợp./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- CB,GV,NV,HS
- Lưu VT; HSTV

Trương Quốc Phượng
 
Gửi ý kiến