Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH HĐ VÀ PT TTHTCĐ XÃ NÀ MÈO 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Kiểm
Ngày gửi: 21h:43' 09-07-2018
Dung lượng: 171.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ubnd xã nà mèo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
TT học tập cộng đồng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/ KH- TTHTCĐ Nà Mèo, ngày 12 tháng 01 năm 2018

kế hoạch hoạt động và phát triển TTHTCĐ
năm 2018
A. căn cứ lập kế hoạch.
Căn cứ pháp lý:
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của UBND xã Nà Mèo)
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn Ban hành theo Quyết định,(văn bản hợp nhất số 10/2014; VBHN-BGDĐT) ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ hướng dẫn số 46/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc triển khai Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.
Căn cứ hướng dẫn số 1957 hướng dẫn liên sở HD-SNV-SGD&ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình v/v hướng dẫn tổ chức và quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.
Căn cứ công văn số 1859/SGD&ĐT -GDTX ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Sở GD&ĐT Tỉnh Hòa Bình v/v quy định hồ sơ TTHTCĐ và lớp XMC, GDTTSBC, BTTHCS.
Căn cứ thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 cuả Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.
Căn cứ theo nghị quyết số 02 ngày.... tháng 1 năm 2018 của BCH Đảng ủy xã Nà Mèo, UBND xã Nà Mèo v/v chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 cho TTHTCĐ.
Căn cứ theo Quyết định số 01 ngày ... tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND xã Nà Mèo v/v xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 cho TTHTCĐ.
II. Căn cứ thực tế.
1. Đặc điểm tình hình:
1.1.Thuận lợi:
* Kinh tế – xã hội:
- Xã Nà Mèo Nằm cách trung tâm huyện lỵ 0,5km về phía tây có tổng diện tích rừng tự nhiên 2.742,6 ha.
*Về dân số:
Xã có 4 xóm với 351 hộ và 1.471 nhân khẩu với 5 dân tộc cùng sinh sống (Trong đó: Dân tộc thái chiếm 98,1%, dân tộc kinh 0,68%, dân tộc mường 1,08%, Dao 0,07%, Sinh mun 0,07% ).
- Đảng bộ xã Nà Mèo có 118 đảng viên sinh hoạt trong 8 chi bộ. Trong đó có 2 chi bộ nhà trường.
- Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể thường xuyên được củng cố kiện toàn tổ chức, trẻ hóa đội ngũ, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ, hoạt động tương đối hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội.
- BGĐ TTHTCĐ đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm việc xây dựng "xã hội học tập", "cộng đồng học tập" trong toàn Đảng, toàn dân.
- Công tác y tế, giáo dục tương đối phát triển, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
* Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
 
Gửi ý kiến