Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

kế hoạch hành động chuyên đề toàn khóa-chi bộ 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chiến
Ngày gửi: 13h:46' 22-03-2017
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ THẠNH ĐÔNG A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH THẠNH ĐÔNG A4
Số: 03-KH/CB Thạnh Đông A, ngày 20 tháng 03 năm 2017


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch hành động số ….- KH/ĐU, ngày 13/03/2017 của Đảng ủy Xã Thạnh Đông A về việc thực hiện chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Qua học tập chuyên đề toàn khóa về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ trường TH Thạnh Đông A4 xây dựng kế hoạch hành động cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Giúp đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong chi bộ, nhà trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết của các cấp về xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của nhà trường. Đẩy mạnh tuyên truyền trong đảng viên, cán bô, giáo viên, nhân viên và học sinh; phát hiện, biểu dương những điển hình trong đảng viên, cán bô, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Chi bộ và nhà trường tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, cán bộ- giáo viên – nhân viên trong đơn vị.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư trưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
2. Đưa việc học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh Vào chương trình, kế hoạch hành động có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Chi bộ, nhà trường đưa việc hoc tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ xã và Nghị quyết chi bộ, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4 ( khóa XII) và các Nghị quyêt Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề búc xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị ( nếu có).
- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc hoc tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho tư trưởng, đạo đức phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “ người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chính trị.
- Đẩy mạnh hoạt đông văn hóa, văn nghệ quần chúng về chủ đề “ học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với
 
Gửi ý kiến