Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Nh 2021- 2022

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Hữu Điệp
Ngày gửi: 01h:01' 12-10-2021
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 940
Số lượt thích: 0 người
Trường TH Phan Chu Trinh
Tổ : 1-2-3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Cù Bị, ngày 12 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
KHỐI LỚP 1-2-3
Năm học: 2021 – 2022

Căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về ban hành khung thời gian năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ hướng dẫn số 464/PGDĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức về việc hướng dẫn xây dựn kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học từ năm học 2021-2022.
Căn cứ công văn số 650 /KH-PGD ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022.
Căn cứ Kế hoạch Giáo dục số 19 /KH-THPCT, ngày 9/9/2021 kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 của trường TH Phan Chu Trinh.
Tổ 1-2-3 xây dựng kế hoạch Giáo dục năm học 2021 – 2022 như sau:
II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục
1. Đội ngũ giáo viên:
- Giáo viên luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yên tâm trong công tác. Quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của nhà trường đến mỗi giáo viên.
- Học tập và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục & Đào tạo với 4 nội dung: “nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp khắc phục bệnh thành tích”. Đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật. Phòng chống suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của giáo viên.
- Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục trên khung chương trình giáo dục của Bộ giáo dục .Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, đặc biệt. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh;
- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực, phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực; Đổi mới chương trình giáo dục, công tác kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục.
- Về số lượng: Tổng số giáo viên: 8 đ/c Trong đó :
+ Tổ trưởng: 01 đ/c,
+ Tổ phó: 01 đ/c
+ Giáo viên có 6 đ/c;
- Về chất lượng :
- Đội ngũ giáo viên có 7 đ/c Đại học sư phạm, 01 đ/c Cao đẳng sư phạm trong đó: đạt chuẩn 87,5%. nên có năng lực công tác, giảng dạy có chất lượng. Hàng năm được bồi dưỡng, học tập thường xuyên, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Số lượng đảng viên là 01 đ/c đạt tỷ lệ 12,5%.
- Đội ngũ GV đảm bảo về số lượng, chất lượng; Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,5GV/ lớp. 100% HS học 2 buổi/ngày; tỷ lệ học sinh/lớp đảm bảo theo quy định.
2. Đặc điểm đối tượng học sinh:
Toàn khối: 159/83 nữ; học sinh dân tộc 1 em; học sinh có hoàn cảnh khó khăn 3 em; Tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100% .
+ Khối lớp 1: 44/18 nữ. Trong đó: Lớp 1A1 22/9 nữ; Lớp 1A2 22/9 nữ;
+ Khối lớp 2: 57/27 nữ. Trong đó: Lớp 2A1: 29/14 nữ; Lớp 2A2: 28/13 nữ;
+ Khối lớp 3: 58/38 nữ. Trong đó: Lớp 3A1
 
Gửi ý kiến