Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Phong
Ngày gửi: 22h:43' 12-09-2021
Dung lượng: 458.5 KB
Số lượt tải: 1355
Số lượt thích: 1 người (Trần Quang Hào)
PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG TH MINH LƯƠNG 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 02 /KH-THML3
Minh Lương, ngày 10 tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2021-2022

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Công văn số 3566/BGDĐT-GDTH, ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;
Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022;
Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Công văn số ……/PGDĐT-GDTH, ngày……2021 của Phòng GDĐT Châu Thành về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2020 - 2021 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2021 - 2022.
Trường Tiểu học Minh Lương 3 xây dựng Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 như sau:
II. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2021-2022 :
1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương
1.1. Thuận lợi
- Trường Tiểu học Minh Lương 3 được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 20209 tách ra từ trường Tiểu học Minh Lương 1 đóng trên địa bàn của 2 khu phố Minh Thành và Minh Long. Trường Tiểu học Minh Lương 3 trực thuộc thị trấn Minh Lương là đơn vị đóng trên địa bàn trung tâm huyện Châu Thành. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của UBND thị trấn, giám sát kịp thời của Hội đồng nhân dân huyện, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng.
- Được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo. Nhà trường cũng tranh thủ được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ trong công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục của các ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân Thị trấn Minh Lương, đặc biệt là sự phối hợp giúp đỡ của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Sự quan tâm, đầu tư phát triển mạnh về khoa học và công nghệ thông tin và việc khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy trong ngành giáo dục.
- Cha mẹ học sinh ngày càng quan tâm chu đáo đến
No_avatarf

gửi cho mình xin KH này  với

 

 
Gửi ý kiến