Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 12(NC)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguen Thi Thu Hang
Ngày gửi: 04h:49' 14-08-2011
Dung lượng: 296.0 KB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người
Long Chau Sa High School
The first term English TEACHING PLAN-Group 12
- The advanced book -

Weeks
Periods
The lessons
The objectives
The contents of the lesson
Notes/
tests


1
The revision of English 11
Ss call on themes, main grammar points from Tieng Anh 11.
The themes, main grammar points from Tieng Anh 11 (revision), and that of Teing Anh 12 ( the introduction)2
Unit 1: Home life
Reading
Ss practice reading skill.
Reading about family problem; scanning for details to answer questions3
Unit 1: Reading
Ss practice reading skill.
Reading about home life; doing matching exercises and practicing speaking about home life4
Unit 1: Listening
Ss practice listening skill.
Listening for specific information related to summer household chores, ordering idea.5
Unit 1: Speaking
Ss practice speaking skill.
How to make an apologize and express regret6
Unit 1: Writing
Ss practice writing skill.
Writing a a letter to tell about home rules7
Unit 1: Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
The review of verb forms.+ words related to house and home8
Unit 1: Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
The review of reported speech: statement and questions9
Unit 2: Cultural Diversity Reading
Ss practice reading skill.
Reading about some etiquette in different cultures, doing T/F ex and listing information.10
Unit 2: Reading
Ss practice reading skill.
Reading about some etiquettes in different cultures, scanning ex.11
Unit 2: Listening
Ss practice listening skill.
Listening for specific information about various ways of giving gifts.12
Unit 2: Speaking
Ss practice speaking skill.
How to give a complement13
Unit 2: Writing
Ss practice writing skill.
Writing a paragraph about a typical product of a culture.14
Unit : Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
The review of verb tenses: the present tents, the past tenses15
Unit : Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
Exercises of the verb tenses and the study of negative prefixes16
The written test
Checking Ss’ understanding and skills on units 1,2.
Grammar, vocabulary, sounds, reading and writing skills.17
Unit 3: School Education System_ Reading
Ss practice reading skill.
Reading about discipline problems at school, doing ex in “prereading”18
Unit 3: Reading
Ss practice reading skill.
Reading about discipline problems at school; Q&A, the translation and maybe speaking.19
Unit 3: Listening
Ss practice listening skill.
Listening about the American secondary education.20
Unit 3: Speaking
Ss practice speaking skill.
Practicing speaking about Vietnamese study.21
Correcting the written test
Correcting the Ss’ papers
Analyzing students’ mistakes and give them some hints to avoid such mistakes22
Unit 3: Writing
Ss practice writing skill.
Writing about Vietnamese students` educational path.
Fifteen–minute test


23
Unit 3: Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
Adverbs of manner ended in edly, the revision of passive voice.24
Unit 3: Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
Exercises on th passive voice.25
Unit 4: Higher Education_ Reading
Ss practice reading skill.
Reading about application procedures, checking for true and false information..26
Unit 4: Reading
Ss practice reading skill.
Reading about application procedures,: scanning for details with such ex s gap fill, matching.27
Unit 4: Listening
Ss practice listening skill.
Listening for specific information related to life in college: checking information and gap filling.28
Unit 4: Speaking
Ss practice speaking skill.
Practicing speaking about “Asking for and giving advice.”29
Unit 4: Writing
Ss practice writing skill.
Writing an application form30
Unit 4: Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
Studying prepositions after verbs, adverbial clauses of place.31
Unit 4: Language Focus
Ss study pronunciation, vocabulary and grammar.
Doing exercises on the conditionals
32
Consolidation 1- Listening, vocabulary and grammar.
Ss practice listening and revise language competence of units 1
 
Gửi ý kiến