Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch giảng dạy môn CN 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:17' 07-09-2009
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
I. Đặc điểm tình hình
1.Những thuận lợi:
- Nội dung kiến thức trong chương trình SGK Công nghệ 8 gần gũi với điều kiện thực tế tại địa phương nơi trường đóng; thực sự vừa sức so với trình độ nhận thức của học sinh.
- SGK trình bày những nội dung kiến thức qua hai kênh hình và kênh chữ, thực sự trở thành nguồn tri thức khoa học hiện đại, góp phần quan trọng vào việc kích thích ý thức học tập cho học sinh.
- Các nội dung thực hành được tăng cường và chiếm thời lượng chủ yếu, điều này đã tăng sự liên hệ gắn lí thuyết với thực tiễn cuộc sống sản xuất, giúp cho quá trình nhận thức và vận dụng của học sinh trở nên sinh động hơn, thiết thực hơn.
- Nguồn mẫu vật dồi dào, thực tiễn để liên hệ rất sinh động, học sinh nhìn chung hăng hái với các hoạt động thực hành.
- Cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học và phục vụ dạy học hiện có trong nhà trường nhìn chung đầy đủ và có chất lượng.
- Một số học sinh có ý thức học tập hăng hái xây dựng bài.
2.Những khó khăn:
- Trường chưa có phòng học bộ môn đúng tiêu chuẩn.
- Một số học sinh ý thức chưa tốt, chưa nghiêm túc trong giờ thực hành.
- Hoạt động thực hành trên thực tế còn nhiều khó khăn .
- Giáo viên còn phải dạy chéo môn.
3.Kết quả khảo sát đầu năm:

Lớp

sĩ số
Yếu
TB
khá
giỏiSL
%
SL
%
SL
%
SL
%

8a
29
2
6.9
12
41.4
14
48.3
1
3.4

8b
37
0
0
2
5.4
19
51.4
16
43.2

8c
31
4
12.9
5
16.1
22
71.0
0
0

Cộng
97
6
6.2
19
19.6
55
56.7
17
17.5

II. mục tiêu dạy học
1. Mục tiêu về kiến thức:
- Trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về bản vẽ kỹ thuật, vai trò của cơ khí trong đời sống, hiểu một số kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí, các khái niệm chi tiết máy.Biét được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, một số nguyen nhân gây tai nạn điện và biết cách phòng tránh.
2. Mục tiêu về kĩ năng:
- Rèn các kĩ năng quan sát, phân tích, khái quát hoá, tổng hợp hoá những thông tin kiến thức.
- Có thể sử dụng các dụng cụ thực hành một cách khoa học và đảm bảo an toàn lao động.
- Có được các kĩ năng hợp tác trong cách thức học tập theo từng nhóm nhỏ.
- Vận dụng được những hiểu biết có được trong học tập vào thực tiễn cuộc sống.
3. Mục tiêu về thái độ:
- Giáo dục học sinh có ý thức yêu thích, say mê với việc học tập bộ môn.
- Giáo dục các em ý thức trân trọng lao động chân chính, định hướng nghề nghiệp, sống hoà thuận, gần gũi với thực tế
- Biết hợp tác và yêu thương mọi ngoài thông qua việc lập nhóm, tổ chức học tập nhóm.
- Có ý thức tham gia tích cực vào việc giữ gìn và bảo vệ môi trường bền vững.
III. Chỉ tiêu về chất lượng trong năm học
 
Gửi ý kiến