Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch đổi mới PPDH và KTĐG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Luân (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:13' 03-10-2010
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nga Mỹ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:.../QĐ
Nga Mỹ, ngay 10 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
và kiểm tra đánh giá năm học 2010-2011

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGA MỸ

Căn cứ Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11tháng 8  năm 2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; 
Quyết định số 1276/QĐ-SGD ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc ban hành kế hoạch công tác năm học 2010-2011;
Báo cáo số 23/BC-GD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Nga Sơn về phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011;
Kế hoạch năm học 2010-2011 của trường THCS Nga Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của trường THCS Nga Mỹ năm học 2010-2011, gồm các ông(Bà) có tên sau:
Trưởng ban: Nguyễn Thành Luân, Hiệu trưởng
Phó ban: Lê Văn Tứ, Phó hiệu trưởng
Thư ký ban: Mai Văn Thuyên, Thư ký Hội đồng
Các ban viên: Vũ Thị Hà - Nguyễn Thanh Bình - Mai Thị Nhớ
Mai Văn Dũng - Mai Thị Hường - Bùi Văn Thanh
Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch của nhà trường và của cá nhân.
Điều 3: Các ông(Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận Hiệu trưởng
Phòng GD&ĐT(Để b/c)
Như điều 1
Lưu VT

Nguyễn Thành Luân
PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nga Mỹ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nga Mỹ, ngay 10 tháng 9 năm 2010

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC BAN CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ KIỂM TR ĐÁNH GIÁ


TT
Họ tên
Chức vụ
Công việc


1
Nguyễn Thành Luân
Trưởng ban
Phụ trách chung


2
Lê Văn Tứ
Phó ban
Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch


3
Mai Văn Thuyên
Thư ký
Tổng hợp


4
Vũ Thị Hà
Ban viên
Chỉ đạo các môn: Toán, Lý, Thể dục, Tin

5
Nguyễn Thành Bình
Ban viên
Chỉ đạo các môn: Văn, Công dân, Mỹ thuật

6
Mai Văn Dũng
Ban viên
Chỉ đạo các môn: Sinh, Hóa, Công nghệ

7
Mai Thị Nhớ
Ban viên
Chỉ đạo các môn: Sử, Địa, Nhạc


8
Bùi Văn Thanh
Ban viên
Công nghệ thông tin


9
Mai Thị Hường
Ban viên
Cơ sở vật chất
Hiệu trưởng
Nguyễn Thành Luân
PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nga Mỹ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:.../QĐ
Nga Mỹ, ngay 10 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
V/v Ban hành Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học
và kiểm tra đánh giá năm học 2010-2011

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGA MỸ

Căn cứ Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11tháng 8  năm 2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; 
Quyết định số 1276/QĐ-SGD ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc ban hành kế hoạch công tác năm học 2010-2011;
Báo cáo số 23/BC-GD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Nga Sơn về phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011;
Kế hoạch năm học 2010-2011 của trường THCS Nga Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của trường THCS Nga Mỹ năm học 2010-2011.
Điều 2:Giao cho các tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên nhân viên căn cứ vào các nội dung của kế hoạch để xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ và cá nhân.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận Hiệu trưởng
Phòng GD&ĐT(Để b/c)
Như điều 2
Lưu VT

Nguyễn Thành
 
Gửi ý kiến