Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH DẠY THÊM TOÁN 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Xuân
Ngày gửi: 22h:59' 24-09-2015
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 1076
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Mễ Sở
Họ và tên
Tổ
KẾ HOẠCH DẠY THÊM
Môn toán lớp 7 - năm học 2013– 2014
Học kỳ I
Buổi
Tên bài dạy
Điều chỉnh

1
Nhân chia số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ


2
Lũy thừa của một số hữu tỷ


3
Tỷ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau


4
Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẵng song song,


5
Tiên đề ơclit về đường thẳng song song, quan hệ tính vuông góc, tính song song.


6
Đại lượng tỉ lệ thuận, và một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận


7
Đại lượng tỉ lệ nghịch, và một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.


8
Các bài toán về hàm số, đồ thị hàm số y=ax


9
Ôn tập học kỳ I ( Đại số)


10
Ôn tập học kỳ I ( Hình học)


11
Ôn tập học kỳ I ( Đại số )


Học kỳ II
Buổi
Tên bài dạy
Điều chỉnh

1
Ôn về các trường hợp bằng nhau củaTam giác


2
Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, tỉ lệ thuận.


4
Ôn định lý Pitago - trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông


5
Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác


6
Quan hệ góc và cạnh đối diện trong một tam giác.


7
Ôn về biểu thức đại số


8
Ôn về các đường đồng quy của tam giác


9
Ôn về cộng trừ đa thức một biến


10
Ôn về đa thức, nhiệm của một đa thức


11
Ôn tập chương : Biểu thức đại số12
Ôn tập chương 3 hình học “Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác. Các đường đồng quy của tam giác ”


13
Ôn tập học kỳ II


Trường THCS Mễ Sở
Họ và tên : Phạm Thị Xuân
Tổ : KHTN
KẾ HOẠCH DẠY THÊM
Môn toán lớp 7 - năm học 2015– 2016
Học kỳ I
STT
Tên chuyên đề
Số buổi
Kiến thức cần đạt được
Ghi chú

1
Nhân chia số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
1
Về kiến thức:
Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng  với .
Về kỹ năng:
- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
- Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau.
- Biết so sánh hai số hữu tỉ.
- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.


2
Lũy thừa của một số hữu tỷ
1
HS biết vận dụng các công thức về lũy thừa để giải BT


3
Tỷ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Về kỹ năng:
Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.


4
Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẵng song song,
1
Về kiến thức:
- Biết khái niệm hai góc đối đỉnh.
- Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù.
- Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.
Về kỹ năng:
- Biết dùng êke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.


5
Tiên đề ơclit về đường thẳng song song, quan hệ tính vuông góc, tính song song.
1
Về kiến thức:
- Biết tiên đề Ơ-clít.
- Biết các tính chất của hai đường thẳng song song.
- Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí.
Về kỹ năng:
- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.
- Biết dùng êke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó (hai cách(.


6
Đại lượng tỉ lệ thuận, và một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
1
Về kiến thức:
-
 
Gửi ý kiến