Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2021-2022

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đỗ ngọc anh thư
Ngày gửi: 15h:13' 16-10-2021
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 922
Số lượt thích: 0 người
UBND ……..
TRƯỜNG TH…….

Số: /KH-TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày … tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NĂM HỌC 2021 -2022
Thực hiện Kế hoạch số …./KH- SGDĐT ngày 22/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo .. về việc ứng dụng CNTT giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 278/SGĐT-GDTrH ngày 19/03/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo ….. về một số giải pháp và phần mềm học tập trong thời gian phòng chống Covid-19;
Căn cứ Kế hoạch số 218/PGDĐT, ngày 28 tháng 08 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021;
Trường TH… xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT tin năm học 2021-2022 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học nhằm hỗ trợ tốt cho công tác chuyên môn, quản lý trong nhà trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát huy năng lực học sinh.
        - Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo, trong dạy học, giáo dục Stem.
        - Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin trong nhà trường, có sự kết nối liên thông với các cấp quản lý.
        - Nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
  - Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT trong CB, GV nhà trường.
Yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lý, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.
II. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 22/4/2019 của Sở GD&ĐT về việc ứng dụng CNTT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 của Sở GD&ĐT.
2. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường (Danh mục các văn bản có trong phụ lục của Công văn Số 3946/BGDĐT-CNTT ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT kèm theo).
3. Phân công cán bộ phụ trách CNTT: trong đó có một đồng chí trong Ban giám hiệu và giáo viên hoặc nhân viên kiêm nhiệm có hiểu biết về CNTT làm đầu mối, theo dõi, phụ trách tại đơn vị.
4. Cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tại địa chỉ http:// csdl.moet.gov.vn); đảm bảo 100% các nhà trường báo cáo dữ liệu đầy đủ, chính sách, đúng thời hạn theo yêu cầu; triển khai hiệu quả phần mềm quản lý trường học trực tuyến, phần mềm phổ cập giáo dục – chống mù chữ tại địa chỉ http:// pcgd.moet.gov.vn; kết nối trao đổi dữ liệu từ phần mềm quản lý với cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc).
5. Cập nhật thông tin, chính sách về giáo dục thường xuyên trên trang thông tin điện tử của nhà trường (website: nbh-thcschinhtam@edu.viettel.vn)
6. Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh nhà trường khai thác hiệu qủa kho bài giảng e-Learning tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học.
7. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho cán bộ và giáo viên và cán bộ quản lý – theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ; Kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng hiệu quả các phần mềm
 
Gửi ý kiến