Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ke hoach cđ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Thuyên
Ngày gửi: 06h:30' 11-05-2016
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CĐCS TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT


Số:
Tân Nhựt, ngày 02 tháng 10 năm 2015KẾ HOẠCH
Hoạt động Công đoàn - Năm học 2015 – 2016
__________________- Căn cứ nội dung văn bản số 51/CĐGD, ngày 5 tháng 7 năm 2015 của CĐGD huyện Bình Chánh về Báo cáo hoạt động Công đoàn năm học 2014 – 2015 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị;
Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Tân Nhựt tập trung vào những nhiệm vụ, những nội dung trọng tâm như sau:

I- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
1- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Tập trung giáo dục, xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đảm nhiệm trọng trách người Thầy, người cán bộ quản lí.
2- Thực hiện tốt chức năng của Công đoàn trong việc tham gia công tác chuyên môn, công tác quản lí, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công đoàn viên. Phối hợp với chính quyền đồng cấp giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách cho công đoàn viên, phối hợp thực hiện Qui chế chi tiêu tài chính trong nội bộ nhà trường đảm bảo hợp lí, tiết kiệm, công khai tài chính đúng qui định.
3- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục thành phố. Tiếp tục thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tập trung đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Dân chủ-Kĩ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, “Xay dựng đời sống văn hóa cơ sở”, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học. Thực hiện tốt các phong trào thi đua để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức.
4- Tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần Hướng dẫn 238/HD-TLĐ, ngày 04/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phát huy tốt Qui chế dân chủ tại cơ sở, tạo môi trường làm việc đoàn kết, công bằng và dân chủ.
II- NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÍNH HOẠT ĐỘNG:
1- Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ-giáo viên-nhân viên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.
- Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn chăm lo và tự chăm lo đời sống nhằm ổn định và từng bước được nâng cao.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch …. để nâng cao đời sống tinh thần.
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc thăm viếng, tang chế, hiếu hỉ, ốm đau… cho công đoàn viên.
2- Chương trình 2: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành”.
- Phối hợp công tác với chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhằm đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ Xây
 
Gửi ý kiến