Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tân Phú
Ngày gửi: 20h:16' 07-10-2019
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 566
Số lượt thích: 0 người
UBND THỊ XÃ LONG MỸ
TRƯỜNG TH TÂN PHÚ 3
––––– Số: /KHBDTX-GVTHTP3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––
Tân Phú, ngày tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2019-2020

- Họ và tên: Nguyễn Mộng Khanh. Nam, nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 01 tháng 01 năm 1981
- Chức vụ: Giáo viên
- Hộ khẩu thường trú: xã tân phú, tx Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tân Phú 3
- Trình độ chuyên môn đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
- Năm vào ngành: 2004
Căn cứ Kế hoạch số 1403/KH-SGDĐT, ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý; GVMN, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020;
Căn cứ Công văn số 3334/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQLGD,
Căn cứ kế hoạch số 499/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2019-2020;
Trường Tiểu học Tân Phú 3 lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm học 2019-2020 như sau:
Căn cứ vào kế hoạch Số: 58/KH-THTP3 ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Trường Tiểu học Tân Phú 3
Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân
Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020 như sau:
I.Mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên.
1. Cá nhân học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, KT-XH, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng GD trong năm học.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân luôn đạt Chuẩn quy định.
II. Nội dung bồi dưỡng.
Nội dung kiến thức bắt buộc.
* Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung, hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng chính trị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của BGD&ĐT; các văn bản chỉ đạo của BGD&ĐT thực hiện trong năm học 2018-2019.
Hình thức: Tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tập trung.
* Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.

STT
Nội dung bồi dưỡng
Số tiết
Hình thức

1
Giáo dục tiểu học
Đổi mới phương pháp và hoạt động giáo dục ở trường tiểu học thực hiện Chương trình GDPT 2018
15
Tự bồi dưỡngBồi dưỡng nâng cao năng lực ra đề đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
152. Nội dung kiến thức tự chọn (gọi là nội dung bồi dưỡng 3)
* Nội dung bồi dưỡng 3:
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của bản thân.
- Thời lượng khoảng 60 tiết/năm học.
+ Cấp tiểu học tất cả 45 môđun (TH45), mỗi môđun là 15 tiết. Bản thân chọn 4 môđun phù hợp về trình độ và kiến thức của mình với thời lượng 60 tiết để bồi dưỡng/năm học.

TH4
Môi trường dạy học lớp ghép

TH6
Tổ chức dạy học cho học sinh lớp ghép

TH8
Thư viện trường học thân thiện

TH10
Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe,nhìn, nói


3. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.
- Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng
 
Gửi ý kiến