Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đồng
Ngày gửi: 17h:06' 30-01-2018
Dung lượng: 129.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG

Số: /KHBDTX-NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Tăng, ngày 10 tháng 07 năm 2017


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 23/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018.
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 07/07/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện KonPlông về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018
Nay trường PTDTBT THCS Đắk Tăng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2017-2018 cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ CBQL, GV nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục hiện nay.
2. Tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV trong nhà trường.
4. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực để thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên tại trường.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Nội dung 1: Nội dung bồi dưỡng chính trị, chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018.
- Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017.
- Một số vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-Kl/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương.
- Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05 –NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy khóa XV “về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 07- Ctr/HU, ngày 11-10-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII thực hiện nghị quyết số 05- NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh , khóa XV “ về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”.
- Chỉ thị nhiệm vụ giáo dục năm học 2017-2018 đối với bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS.
- Thời gian bồi dưỡng: 01 ngày, ngày 15/8/2017.
- Địa điểm: Hội trường trung tâm Huyện.
- Thành phần tham gia: Thành phần: CBQL và 01 giáo viên. Cụ thể:
+ 01. Hoàng Văn Đam – Hiệu trưởng.
+ 02. Lê Văn Đồng – Phó HT.
+ 03. Mai Minh Trung – Tổ trưởng tổ TN.
+ 04. Trần Thị Hương Trâm – Tổ trưởng tổ XH.
2. Nội dung 2: Nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non, phổ thông.
2.1. Kĩ thuật biên soạn câu hỏi và đề thi bằng trắc nghiệm khách quan trong môn Toán;
- Đối tượng tham gia: giáo viên dạy môn toán của đơn vị. Cụ thể: 02 giáo viên (Đ/c Bùi Thị Hiền và Mai Minh Trung)
2.2. Dạy học tích hợp, liên môn khoa học tự nhiên qua môn Vật lý;
- Đối tượng tham gia: giáo viên dạy môn Vật lý của đơn vị. Cụ thể: 02 giáo viên (Đ/c A Huấn và Trần Thị Ngọc)
2.3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Ngữ văn;
- Đối
 
Gửi ý kiến