Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Sơn Hà
Ngày gửi: 21h:00' 16-09-2018
Dung lượng: 126.5 KB
Số lượt tải: 3388
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 16/KH-BDTX

Sơn Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT- BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018–2019 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành kèm theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học;
Căn cứ Kế hoạch số 1290/KH-SGDĐT ngày 28/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019;
Căn cứ công văn số 1325/SGDĐT-GDPT ngày 4/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;
Căn cứ Công văn số 245/CV-PGD&ĐT- GDTH ngày 07 tháng 9 năm 2018 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019 cấp tiểu học;
Căn cứ Văn bản số 237/KH-GDĐT ngày 06/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2018 – 2019;
Trường Tiểu học Sơn Bình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị năm học 2018 – 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để cập nhật kiến thức về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cập nhật thời sự về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội tình hình quốc tế, trong nước và của địa phương đặc biệt là những đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo. Cập nhật và nắm bắt các nội quy, quy chế của ngành. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên nhà trường.
3. Quá trình, kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên là cơ sở để đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Nâng cao năng lực, kĩ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác, phương pháp hoạt động đáp ứng với yêu cầu của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
Kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1
a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/CBQL, giáo viên.
b. Nội dung:
- Chuyên đề: Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam; trách nhiệm của ngành GD-ĐT trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.
- Chuyên đề: Cuộc chiến không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành Giáo dục - Đào tạo.
- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên”.
- Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành
 
Gửi ý kiến