Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi duõng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Minh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:52' 15-10-2015
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS&THPT DTNT LIÊN HUYỆN PHÍA NAM
Tổ: Toán - Tin
                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Đạ Tẻh, ngày 25 tháng 09 năm 2015


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

Họ và tên: Chu Minh Hải Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1984. Năm vào ngành: 2007
Trình độ chuyên môn: Toán – tin. Tổ chuyên môn: Toán - Tin
Môn dạy: Toán – Tin. Chức vụ: Giáo viên.
Thực hiện kế hoạch BDTX số: 15/KH-DTNT của trường THCS&THPT DTNT Liên Huyện và kế hoạch BDTX của tổ Toán – Tin cá nhân  tôi xây dựng kế hoạch tự BDTX năm học 2015-2016 như sau:
I. Mục đích:
- Vận dụng được các kiến thức được bồi dưỡng vào công tác giảng dạy
- Vận dụng được kiến thức tự bồi dưỡng thường xuyên vào xử lý tốt thông tin trong quá trình giảng dạy, khắc phục được trạng thái căng thẳng trong quá trình học tập của HS.
II. Nhiệm vụ:
- Nắm chắc nội dung các modun và vận dụng linh hoạt vào quá trình công tác.
- Thực hiện đúng theo các nội dung bắt buộc
III. Nội dung, thời lượng, thời gian bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng 1: 
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Bồi dưỡng chính trị ( nội dung 1 - 30 tiết/năm ):
- Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ”; Chương trình hành động 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, NĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Các Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh, Huyện và cơ quan.
- Nội dung chuyên đề năm 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”;
- Tuyên truyền về tình hình Biển đảo năm 2015;
- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bậc trong 6 tháng đầu năm 2015.
( Nội dung này đã được TTBDCT Huyện Đạ Tẻh tổ chức học 3 ngày: 17, 18, 19/8/2015 và đã được kiểm tra cấp giấy chứng nhận )
- Kế hoạch năm học 2015- 2016 của Trường DTNT Đạ Tẻh và một số văn bản khác của Hiệu trưởng.
b) Nội dung bồi dưỡng 2: 
- Là những nội dung mà các giáo viên cốt cán được cử đi tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai lại tại trường hoặc tổ chuyên môn trong năm học 2015 – 2016.
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Thời lượng: 60 tiết.
- Hình thức tự bồi dưỡng: tự bồi dưỡng
  - Tiến độ thực hiện tự bồi dưỡng:
Thời gian
Số thứ tự và tên modul
Số tiết
Mục tiêu cần đạt được
Kết quả

Tháng 10 năm 2015
Module 5: Môi trường học tập của học sinh THCS
15
Phân tích được ảnh hưởng của môi trường học tập tới hoạt động học tập của học sinh THCS
Khá

Tháng 12 năm 2015
Module 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
15
Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.
Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình học tập
Khá

Tháng 2 năm 2016
Module 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
15
Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này
Khá

Tháng 4 năm 2016
Module 41:Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS
15
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS
Khá

       
     TỔ TRƯỞNG                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCHNGUYỄN ĐỨC THẮNG CHU MINH HẢI


 
Gửi ý kiến