Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch BDTX năm học 2020-2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: lienmai
Người gửi: Bùi Liển (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:54' 19-05-2020
Dung lượng: 134.0 KB
Số lượt tải: 952
Số lượt thích: 1 người (Phạm Văn Kiệm)
PHÒNG GD&ĐT LẠC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS TUÂN ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạc Sơn, ngày 07 tháng 05 năm 2019


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Thông tư 19/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm GDTX; Thông tư 17/2019/BGD&ĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 18/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;
Thực hiện Công văn số 948/SGD&ĐT-TrH ngày 04/5/2020 của Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020 - 2021,
Thực hiện công văn số: 172 /PGD&ĐT-THCS ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Lạc Sơn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch BDTX cấp THCS năm học 2020 – 2021. Trường TH&THCS Tuân Đạo xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020- 2021 như sau:
I. Chương trình bồi dưỡng 01: cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học:
- Thời lượng bồi dưỡng: 30 tiết/ năm học.
- Nội dung: Do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT qui định theo từng năm học; Phòng GD&ĐT sẽ hướng dẫn cụ thể khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
II. Chương trình bồi dưỡng 02: cập nhật kiến thức kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo từng thời kỳ của địa phương.
1. Đối với CBQL cấp THCS:
- Thời lượng bồi dưỡng 50 tiết/ năm học
- Nội dung: Bồi dưỡng về công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình GDPT 2018.
2. Đối với giáo viên THCS:
- Thời lượng bồi dưỡng 50 tiết/ năm học
- Nội dung: Bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn môn chương trình lớp 9; chương trình môn học lớp 6 theo chương trình GDPT 2018.
III. Chương trình bồi dưỡng 03:
1. Đối với CBQL cấp THCS:
- Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/ năm học
- Nội dung: Tự chọn các mô đun bồi dưỡng tại thông tư 18/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
2. Đối với giáo viên cấp THCS:
- Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/ năm học
- Nội dung: Tự chọn các mô đun bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư 17/2019/BGD&ĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
IV. Yêu cầu:
- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2020 - 2021 trình hiệu trưởng phê duyệt.
- Giáo viên chủ động đăng ký các mô đun bồi dưỡng trong nội dung 03 trước ngày 10/6/2020 để nhà trường gửi về Phòng GD&ĐT tổng hợp gửi Sở GD&ĐT.


Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- LưuVT.

HIỆU TRƯỞNG

 
Gửi ý kiến