Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày gửi: 17h:26' 03-09-2016
Dung lượng: 36.7 KB
Số lượt tải: 990
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT SƠN TỊNH
TRƯỜNG TH TỊNH TRÀ
 
Số: /KH-BDTX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tịnh Trà, ngày 01  tháng 8 năm 2016

      
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2016 – 2017

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 32/201/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;
Căn cứ Công văn số 934/SGDĐT-GDTH ngày 15/6/2016 của Sở Giáo dục vàĐào tạo Quảng Ngãi V/v: Hướng dẫn BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm học 2016-2017;
Căn cứ Công văn Số: 352/PGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn BDTX cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học năm học 2016 – 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Tịnh;
Trường Tiểu học Tịnh Trà xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2016-2017 như sau:
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.
II. Đối tượng bồi dưỡng:
Cán bộ quản lí và tất cả giáo viên đang công tác, giảng dạy tại Trường Tiểu học Tịnh Trà.
III. Nội dung, thời lượng BDTX:
1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
1.1 - Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, của huyện: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 -2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2- Chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
1.3- Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Nội dung bồi dưỡng 2:  30 tiết/năm học/giáo viên.

Nội dung bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương theo năm học và cả nội dung bồi dưỡng do các chương trình, dự án thực hiên. Cụ thể:
2.1. Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới.
- Thời gian tập huấn: Tháng 8/2016
- Đơn vị tập huấn: Phòng Giáo dụcvàĐào tạo, CM, tổ trưởng
2.
 
Gửi ý kiến