Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch BDTX cá nhân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thanh
Ngày gửi: 06h:38' 03-10-2020
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hoàng Hà)
PHÒNG GD&ĐT CHƯ SÊ
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chư Sê, ngày 11 tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH
Tự bồi dưỡng thường xuyên cá nhân
Năm học 2020-2021

Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Giáo dục thể chất.

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (GDĐT) về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên (GV) cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ thông tư Số: 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 Về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021, vị trí việc làm, bản thân tôi xây dựng Kế hoạch Tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2020-2021 như sau.
1. Mục đích
Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm đối với GV; là căn cứ để giảng dạy, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân; nâng cao mức độ đáp ứng của bản thân theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của GV; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX của bản thân.
Duy trì và phát huy kết quả bồi dưỡng chuyên môn đã được học, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả BDTX, nâng cao chất lượng cho bản thân và nhà trường.
2. Yêu cầu cần đạt
Bản thân nắm được yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm đối với GV; có hiểu biết, thực hành tốt công tác giẩng dạy; tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân; nâng cao mức độ đáp ứng của bản thân theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
3. Nội dung, thời lượng và phương pháp
3.1. Chương trình bồi dưỡng 01
- Nội dung: Theo quy định của Bộ GDĐT.
- Thời lượng: 40 tiết/năm học.
- Phương pháp: Bồi dưỡng tập trung và bán tập trung theo kế hoạch của Sở GDĐT Gia lai, Phòng GDĐT Chư Sê.
3.2. Chương trình bồi dưỡng 02
- Nội dung: Các nội dung bồi dưỡng về phát triển GDPT của địa phương, thực hiện chương trình GDPT, Chương trình giáo dục địa phương do Sở GDĐT Gia Lai quy định như sau:
Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục môn học giáo dục thể chất theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Thời lượng: 40 tiết/năm học.
- Phương pháp: Bồi dưỡng tập trung và bán tập trung theo kế hoạch của Sở GDĐT Gia lai, Phòng GDĐT Chư Sê.
3.3. Chương trình bồi dưỡng 03
- Nội dung, thời lượng: 40 tiết/năm học.
Yêu cầu bồi dưỡng theo Chuẩn
Mã
mô đun
Tên và nội dung chính của mô đun
Yêu cầu cần đạt
Thời lượng (tiết)
Tháng năm hoàn thành

Lý thuyết
Thực hành


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
GVPT
05
Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
- Phân tích được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với từng cấp học;
4
8
10/20202. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
- Vận dụng được các
 
Gửi ý kiến