Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đào Thịnh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:42' 07-02-2015
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người

1. HÌNH THỨC TIỂU LUẬN
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU:
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu đề tài
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 1: ………..
1.1. ………..
          1.1.1. ………….
          1.1.2. ………….
1.1.3. ………….

1.2. …………..
1.2.1. ………..
1.2.2. ………..
1.2.3. ………
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: . ……………………….
2.1. …………..
2.1.1. ………
2.1.2. ………
2.2. …………

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
…..…
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
2. YÊU CẦU VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN
Sử dụngchữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc. Đối với phần nội dung (văn bản), dùng cỡ 14 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương. Cỡ chữ của tên chương và tên đề mục có thể chọn lớn hơn, cỡ chữ của tên chương phải lớn hơn cỡ chữ của tên đề mục. Kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách thụt vào đầu dòng phải giống nhau trong toàn bộ TIỂU LUẬN. Quy định này cũng được áp dụng cho tên các hình vẽ hay tên các bảng biểu.
Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines và 1 trang có 27 dòng.
Quy định về bề rộng lề của trang soạn thảo: lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.
       Khoảng cách giữa mục 1.1 so với mục 1.1.1 là 10mm; và các đề mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ luận văn.
3. CÁCH CHÚ DẪN XUẤT XỨ CỦA NỘI DUNG ĐƯỢC TRÍCH TỪ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo.
Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.
Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo.
Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.
Việc chú dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [41], [42].
 4. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
       Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,…) nhưng có số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC:
a. Đối với các văn bản chung (luật, hiến pháp…) thì xếp theo chữ cái đầu tiên của văn bản.
b. Đối với các công trình, tác phẩm của các tác giả cụ thể:
- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của
 
Gửi ý kiến