Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hoat dong ngoai gio len lop 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Huy Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:16' 12-06-2018
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
Hoạt động dạy và học trong nhà trường nói chung và công tác quản lý ở trường Tiểu học nói riêng giữ một vị trí hết sức quan trọng, là thành bại của giáo dục đào tạo. Con người là yếu tố hợp thành của một tổ chức trong nhà trường đó là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh ta gọi đó là nguồn nhân lực. Đội ngũ trong trường Tiểu học là lực lượng chủ yếu giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu và kế hoạch đào tạo, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về "Ðổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"[1] đã khẳng định vai trò quyết định chất lượng giáo dục của đội ngũ nhà giáo. Ðiều này vừa thể hiện niềm tin vừa thể hiện sự mong đợi rất nhiều từ Ðảng và Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo các cấp trong công cuộc đổi mới giáo dục sắp tới. Vì vậy việc chăm lo xây dựng đội ngũ trong đó đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong quản lý ở các trường phổ thông nói chung, ở bậc tiểu học nói riêng. Trong tập thể sư phạm nhà trường giáo viên là nguồn nhân lực quan trọng đặc biệt.
Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời rất đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?. Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất…, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được ? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”[2].
Bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15-10-1968, Bác lại nhấn mạnh yêu cầu của nền Giáo dục nước ta là phải gắng sức phấn đấu theo kịp với trình độ và chất lượng của các nước văn minh, tiên tiến: “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”[3]
Người quản lý nhà trường có nhiệm vụ xây dựng và phát huy tiềm năng của từng giáo viên, nhân viên tạo thành sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm nhà trường. Có nghĩa là phải xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh phát huy sức mạnh nội lực, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện mục tiêu giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài " Biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở trường Tiểu học Nguyên Bình B".
1.2. Mục đích nghiên cứu: Đưa ra biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tại trường Tiểu học Nguyên Bình B huyện Tĩnh Gia.
1.3. Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên tại trường Tiểu học Nguyên Bình B cùng với các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu các tài liệu của Đảng và Nhà nước, các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành có liên quan đến công tác Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý.
+ Phương pháp thực tiễn:
- Phương pháp quan sát:
Quan sát thái độ của các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong các buổi bồi dưỡng, trong các công việc họ làm hàng ngày để thu thập dữ liệu liên quan nhằm bổ sung cho nhiệm vụ nghiên cứu đề tài.
- Phương pháp đàm thoại:
Tiếp xúc, trao đổi với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời những suy nghĩ, nhận thức, hiểu biết của đội ngũ về công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
- Phương pháp điều tra, khảo sát:
Sử dụng phiếu điều tra kết quả công tác trên từng nhiệm vụ của đội ngũ (phiếu thăm dò, phiếu trắc nghiệm, phiếu khảo sát..) thu thập thông tin cần thiết để làm căn cứ xác định nguyên nhân, hạn chế, thiếu sót trong công tác bồi dưỡng đội ngũ của Ban Giám hiệu trong những năm
 
Gửi ý kiến