Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hoat dong ngoai gio len lop 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Huy Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:15' 12-06-2018
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
TT
NỘI DUNG
TRANG

1
MỞ ĐẦU


1.1
Lý do chọn đề tài
1

1.2
Mục đích của đề tài
1

1.3
Nhiệm vụ nghiên cứu
1

1.4
Phương pháp nghiên cứu
2

1.5
Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm
2

2
NỘI DUNG SÁNG KIẾN


2.1.
Cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2

2.2.
Thực trạng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
4

2.2.1
Thực trạng chung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học.
4

2.2.2
Thực trạng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Hải Bình
4

2.3
Kết quả đạt được trong năm học 2014- 2015, 2015 – 2016; nhận xét và đánh giá
6

2.3. 1
Kết quả
6

3.2.2
Nhận xét, đánh giá
7

2.4.
Những giải pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
8

2.4.1
Nâng cao đội ngũ cho CBGV trong nhà trường
8

2.4.2
Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở GD ĐT và các cấp quản lý.
8

2.4.3
Xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm đảm bảo
9

2.4.4
Kết hợp hài hòa trong việc thực hiện các phong trào thi đua
9

2.4.5
Tổ chức các hoạt động mang tính tập thể cao
10

2.4.6
Đẩy mạnh công tác hướng về cộng đồng
10

2.4.7
Đầu tư các điều kiện cho tổ chức các hoạt động GDNGLL
11

2.4.8
Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường
11

2.4.9
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm
11

2.5.
Kết quả đạt được sau khi áp dụng những giải pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Hải Bình
12

2.5.1.
Về lý luận
12

2.5.2.
Kết quả đạt được
14

3
.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


3.1
và bài học kinh nghiệm
18

3.1.1

18

3.1.2
Bài học kinh nghiệm
19

3.2.
Ý kiến đề xuất
19

3.2.1
Đối với ngành giáo dục các cấp
19

3.2.2
Đối với nhà trường
19


1.MỞ ĐẦU
1.1.Lý do chọn đề tài:
Chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 của Đảng là đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa có đức, có tài đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết TW 2 khoá VIII của Đảng. Vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh Tiểu học là một việc làm vô cùng quan trọng, cần thiết và không thể thiếu được trong sự nghiệp giáo dục . Ở cấp Tiểu học nhân cách của học sinh đang được hình thành và phát triển về mọi mặt như tình cảm đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ. Vì vậy việc giáo dục nhân cách cho học sinh Tiểu học là việc làm đem lại kết quả to lớn, là nền tảng trong sự nghiệp giáo dục của đất nước ta.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận của công tác giáo dục toàn diện học sinh, một bộ phận trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lưc lượng trong và ngoài nhà trường quản lý và tổ chức cho tất cả các học sinh với các hình thức: Sinh hoạt tập thể, vui chơi, tham quan, du lịch, đố vui học tập, văn nghệ, thể dục thể thao,… làm sao cho phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh Tiểu học. Từ những hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho cáo em có thói quen sinh hoạt tập thể, hoạt động tự giác, tạo hứng thú và thu hút các em vào hoạt động giáo dục. So
 
Gửi ý kiến