Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hoạt động NGLL 5 mới 2015- 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lan Anh
Ngày gửi: 21h:18' 16-03-2016
Dung lượng: 808.5 KB
Số lượt tải: 982
Số lượt thích: 1 người (Lê Thúy Thược)

SINH HOẠT TẬP THỂ
TUẦN 1
Thảo luận nhiệm vụ năm học mới
I. MỤC TIÊU:
- Nhận xét đánh giá việc thực hiện các hoạt động của lớp trong tuần qua
- Triển khai công tác tuần tới
- HS có ý thức phát huy những mặt tốt và khắc phục những mặt tồn tại
- Nhận thức : Hiểu vị trí quan trọng của năm học.Tự giác quyết tâm học tập , biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Tìm hiểu và nghiên cứu nhiệm vụ trong năm học và trách nhiệm của từng cá nhân.
. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1.Phương tiện:
Bản nội quy và nhiệm vụ năm học của nhà trường.
b. Giấy khổ to, bút để ghi kết quả của nhóm
Một số câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và về việc chấp hành nội quy của trường, của lớp trong năm học qua:
Câu 1: Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 5?
Câu 2: Bạn thấy mình cần phải làm tốt những NV gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?
Câu 4: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội quy nhà trường?
Câu 5: Việc tự giác thực hiện đúng nội dung của nhà sẽ có tác dụng gì đối với văn bản?
Câu 6: Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy.
Câu 7: Theo bạn,việc thức hiện nội quy nhà trương của lớp ta trong năm học vừa qua như thế nào ?
Câu 8: Trong năm học naỳ,bạn phải thực hiện tốt nhiệm vụ gì?
Câu 9: Theo bạn, mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực hiện tốt những nhiệ m vụ của năm học?
2.Tổ chức:
- Nêu nội dung, câu hỏi, yêu cầu của hoạt động cho các nhóm
- Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ xen kẽ
II.TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
thực hiện
dung hoạt động
gian


 - Hát động. Người điều khiển nêu lý do:
3 phút

tịch hội đồng tự quản cũ điều khiển nội dung sinh hoạt.


Hoạt động 1: Sơ kết hoạt động tuần
- CTHĐTQ gọi các trưởng ban báo cáo nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm trong tuần qua
- CTHĐTQ nhận xét chung ưu khuyết điểm của lớp trong tuần qua
+ Xếp hàng ngay ngắn ra vào lớp.
+ Hát đầu giờ, giữa giờ.
+ Trong lớp ngồi học nghiêm túc.
+ Học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp.
+Vệ sinh cá nhân, lớp sạch, trồng lại và chăm sóc bồn hoa tốt
- CTHĐTQ tuyên dương các nhóm xếp thứ nhất, các cá nhân đạt nhiều thành tích trong tuần.
Hoạt động 2: Triển khai kế hoạch tuần 2
Hoạt động 3 : Sinh hoạt chuyên đề
“Thảo luận nhiệm vụ năm học mới”
- Kính thưa cô chủ nhiệm , các bạn thân mến như bao năm qua lớp muốn được những thành quả đáng kể, từ đầu năm chúng ta phải đề ra kế hoạch phương hướng cho từng năm học.Năm học này có những điều rất mới chúng ta phải cùng nhau nổ lực phấn đấu để cả lớp đạt kết quả cao trong học tập, chi đội ta là chi đội vững mạnh. Vậy lớp chúng ta cùng nhau thảo luận để thống nhất nhiệm vụ và chương trình hoạt động của năm học tới.
7 phút

3 phút
15 phút

Dẫn chương trình – các nhóm thảo luận

Sau khi báo cáo xong, cả lớp thảo luận đóng góp ý kiến:
Mời các nhóm thảo luận đóng góp ý kiến,cả lớp được chia làm 6 nhóm:
Câu 1: Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 5?
Câu 2 : Bạn thấy mình cần phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3 : Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?
Người điều khiển mời đại diện 6 nhóm trình bài kết quả thảo luận và yêu cầu cả lớp góp ý, bổ sung, phân tích lựa chọn, biểu thị đồng tình hoặc thêm cho ý kiến về nhiệm vụ năm học.Thư ký ghi nhanh lên bảng những ý kiến bổ sung và đánh dấu ý kiến trùng nhau lên bảng
Người điều khiển chốt lại các ý kiến được thống nhất và KL


Dẫn chương trình

Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học vào phiếu.(Có ghi tên và thư ký nộp GVCN sau khi kết thúc)
Mỗi hs suy nghĩ
 
Gửi ý kiến