Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

hoa hoc 12 nang cao BAI 6- KIM LOẠI TÁC DỤNG VOI PHI KIM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: VŨ VĂN THUẦN
Ngày gửi: 06h:38' 12-03-2019
Dung lượng: 42.3 KB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
Bai 6 KIM LOẠI TÁC DỤNG VOI PHI KIM
Câu 1: Cho m gam 3 kim loại Fe, Al, Cu vào một bình kín chứa 0,9 mol oxi. Nung nóng bình 1 thời giancho đến khi số mol O2trong bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối luợng 2,12 gam. Giá trịcủa m là
A. 1,2 gam. B. 0,2 gam. c. 0,1 gam. D. 1,0 gam.
Câu 2: Đốt 1 lượng nhôm trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vàodung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc). Khối lượng nhôm đã dùng là
A. 8,1 gam.B. 10,8 gam. c. 18,4gam. D. 24,3 gam.
Câu 3: Cho 16,2 gam kim loạiM (có hóa trị không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2 được chất rắn X. ChoXtác dụng hết với dung dịch H2SO4loãng thấyc ó 1,2 gam H2 thoát ra. Kim loại M là
A. Al. B. Zn. c. Mg. D. Ca.
Câu 4: Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợphai kim loại thu được m gam hỗn hợp hai oxit. Để hoà tan hoàn toàn mgam oxit này cần 500 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là
A. 61,6 gamB. 21,6 gam c. 8 gam D. 29,6 gam
Câu 5: Oxi hóa hoàn toàn a gam kim loại được 17,85 gam oxit, thêm tiếp dung dịch HCl dư vào thì thuđược dung dịch chứa 46,725 gam muối. Giá trị của a là
A. 9,45 gamB. 8,4 gam c. 1,05 gam D. 6,85 gam
Câu 6: Đốt cháy a gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Zn, Cu thu được 34,5 gam hỗn hợp rắn X gồm 4 oxit kimloại. Để hòa tan hết hỗn hợp X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl. Vậy khối lượng a là
A. 28,1 gam.B. 21,7 gam. c. 31,3 gam. D. 24,9 gam.
Câu 7: Nung 53,4 gam hồn họp Xgồm Fe và Cu ngoài không khí thu được 72,6 gam Y gồm CuO,FeO,Fe2O3, Fe3O4. Thể tíchdung dịchhỗn hợp HCl 2M và H2SO41M tối thiểu cần dùng để hòa tan hếtYlà
A. 500 ml B. 800 ml c. 600 ml D. 700 ml
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 26,8 gam hồn hợp 3 kiml oại Fe, Al, Cu thu được 41,4 gam hồn hợp 3 oxit.Thể tích dung dịch H2SO41M cần dung để hòa tan vừa đủ hỗn hợp oxit trên là
A. l,82501ít.B. 0,91251ít.c. 3,65001ít. D. 2,73751ít.
Câu 9: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thuđược hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2Mvừađủđểphản ứnghếtvới Y là
A. 90 ml B. 57 ml c. 75 ml D. 50 ml
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ khối A - 2008)
Câu 10: Nung 21,3 gam hỗn hợp A gồm 3 kim loại Al, Fe, Mg bằng O2 dư thu được 33,3 gam hỗn hợp Bgồm MgO, Al2O3, FeO, Fe2O3, Fe2O3. Thể tích HCl1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hết B là
A. 1,0 lít B. 2,5 lít c. l,51ít D. 2 lít
Câu 11: Cho 40 gam hỗn hợp X gồm vàng, bạc, đồng, sắt và kẽm tác dụng với oxi đun nóng thu được mgam hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y này tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì cần 400 ml dung dịch HC1 2M(không có khí H2 bay ra). Giá trị của m là
A. 46,4 gamB. 44,6 gam c. 52,8 gam D. 58,2 gam.
Câu 12: Đốt cháy a gam kim loại M (có hoá trị không đổi) trong 3,2 gam O2 thu được hồn hợp rấn X. ChoX vào dung dịch HCl dư thu được 0,1 mol một khí. Nếu cho a gam M vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư,thu được V lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A.4,48. B. 6,72. c. 8,96. D. 3,
 
Gửi ý kiến