Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hằng
Ngày gửi: 22h:40' 09-08-2018
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀKIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017-2018
TRƯỜNG THPT ĐĂK Ơ MÔN: HÓA HỌC KHỐI 11.
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
( 16 câu trắc nghiệm – 02 câu tự luận 4 trang)

Họ Và Tên:………………………………..SBD:…………….Lớp………….
Điểm bài thi


Điểm bằng chữ


…………………….
Giám khảo 1:

…………………………
Giám thị 1:
…………………….


Số câu đúng:…...

Giám khảo 2:

…………………………
Giám thị 2:
…………………….

 Học sinh chọn và dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng cho mỗi câu trắc nghiệm.
Câu và đáp án
Câu và đáp án
Câu và đáp án
Câu và đáp án

1
////
6
////
11
////
16
////

2
////
7
////
12
////
17
////

3
////
8
////
13
////
18
////

4
////
9
////
14
////
19
////

5
////
10
////
15
////
20
////

TRẮC NGHIỆM (16 câu mỗi câu 0,25đ)
Câu 1. Axit nào dưới đây có phản ứng với AgNO3/NH3 cho kết tủa Ag ?
Axit oxalic. B. Axit stearic. C. Axit acrylic. D. Axit fomic.
Câu 2. Cho dãy các chất : HCHO, CH3CHO, HCOOH, C2H5OH. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là :
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 3. Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:
A.C4H8 và C5H10. B.C3H6 và C4H8.
C.C5H10 và C6H12. D.C2H4 và C3H6.
Câu 4. Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt : phenol, axit axetic, anđehit axetic bằng một thuốc thử, người ta dùng thuốc thử :
A. dung dịch AgNO3/NH3. B. CaCO3.
C. dung dịch Na2CO3. D. dung dịch Br2.
Câu 5. Trùng hợp eten ( etylen ) , sản phẩm thu được có cấu tạo là:
A.(-CH2=CH2-)n B.(-CH2-CH2-)n
C.(-CH=CH-)n D.(-CH3-CH3-)n .
Câu 6. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ancol ứng với công thức phân tử C4H10O ?
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Công thức phân tử của từng axit là :
A. CH2O2 và C2H4O2 B. C2H4O2 và C3H6O2
C. C3H4O2 và C4H6O2 D. C3H6O2 và C4H8O2
Câu 8. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của ankan có công thức phân tử C5H12 ?
A.5 đồng phân. B.4 đồng phân.
C.3 đồng phân. D.6 đồng phân
Câu 9. Công thức phân tử chung của ankan là :
A. CnH2n-2 (n 2 ) B. CnH2n (n2 )
C. CnH2n-6 ( n 6) D. CnH2n+2 ( n1)
Câu 10. Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?
A.Tinh bột. B.Etilen.
C.Anđehit axetic. D.Etylclorua.
Câu 11. Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên là
A. metylbut–2-en. B. pent–3-en. C. pent–2–en. D. pent–3–en.
Câu 12. Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là
A. C2H5OC2H5. B. C2H4. C. CH3CHO. D. CH3COOH.
Câu 13. Để điều chế axit trực tiếp từ anđehit ta có thể dùng chất oxi hóa nào sau đây ?
Dung dịch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH–, to.
O2 (Mn2+, to). D. Dung dịch AgNO3/NH3 hoặc Cu(OH)2/OH
 
Gửi ý kiến