Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 7 - Hóa 8 - Tiết 13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kră Jăn K Lưu
Ngày gửi: 20h:07' 10-10-2015
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 7 Ngày soạn: 05/10/2015
Tiết : 13 Ngày dạy : 07/10/2015
BÀI 10. HOÁ TRỊ (T1)

I. MỤC TIÊU: Sau tiết này HS phải:
1. Kiến thức: Biết được:
- Hoá trị biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử của nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác hay với nhóm nguyên tử khác.
- Quy ước: Hoá trị của H là I, hoá trị của O là II; Hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hoá trị của H và O.
2. Kỹ năng:
- Xác định hóa trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử thông qua bảng 1 SGK/42 và dựa vào công thức hóa học cụ thể.
3. Thái độ:
- Giúp HS yêu thích môn học để học tập tốt hơn .
4. Trọng tâm:
- Khái niệm hóa trị.
5. Năng lực cần hướng tới:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên: Bảng 1,2 trang 42 ,43 SGK
b. Học sinh: Thuộc KHHH của một số nguyên tố ở bảng 1 trang 42
Xem lại cấu tạo nguyên tử .
2. Phương pháp:
Hỏi đáp, làm việc với SGK, làm mẫu bắt chước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1.Ổn định lớp(1’): 8A1:.............................................................................................................
8A2:.............................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:(10`)
HS1: Làm bài tập 2.d SGK/33.
HS2: Làm bài tập 3 SGK/34.
3. Vào bài mới :
* Giới thiệu bài:(1`) Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Hoá trị là con số biểu thị khả năng đó. Vậy, hoá trị là gì? Cách xác định hoá trị ra sao?Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách xác định hoá trị một nguyên tố như thế nào?( 10’).

- GV: Quy ước H hoá trị I.
- GV: Lấy ví dụ chứng minh H có hoá trị I.
- GV khẳng định : Căn cứ vào số nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử của nguyên tố khác ( Hoá trị của nguyên tố đó .
- GV: Dựa vào khả năng liên kết của O => O hoá trị II.
-GV: Hướng dẫn HS lấy ví dụ.
-GV: Hướng dẫn cách xác định hoá trị của nhóm nguyên tử dựa vào khả năng liên kết của chúng
-HS: Ghi vở.
-HS: Lấy ví dụ theo hướng dẫn của GV.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ.-HS :Theo dõi và ghi vở.


-HS: Lấy ví dụ.

-HS: Theo dõi, lấy ví dụ cùng GV và ghi vở.
I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO?
1. Cách xác định:
- H có hoá trị I( nguyên tử của nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu H thì nguyên tố đó có hoá trị bấy nhiêu.
+ HCl (Axit clohiđric)( Cl(I).
+ NH3 (Amoniac): ( N(III).
- O có hoá trị II.
+ Na2O: ( Na hoá trị I.
+ CaO:( Ca hoá trị II.
- Xác định hoá trị của nhóm nguyên tử cũng tương tự.

Hoạt động 2: Kết luận(5’).

-GV hỏi: Cl(I), O(II), S(II), SO4(II)… => Hoá trị là gì?
-GV hỏi: Hoá trị được xác định bằng cách nào? Cách ghi hoá trị?
-GV: Hướng dẫn cách tra cứu bảng 1,2 SGK/42, 43.
-HS: Trả lời.

-HS: Xác định theo hoá trị của H và O. Hoá trị được ghi bắng số La Mã.
-HS: Tra bảng hoá trị theo hướng dẫn của GV.
2. Kết luận:
- Hoá trị biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác .
- Hoá của H là I và O là II.
-Hoá trị được ghi bằng số La Mã.

Hoạt động 3: Tìm hiểu quy tắc hoá trị(10’).

- GV: Gọi a, b là hóa trị của A, B
- GV: Đưa ra công thức hoá trị.
- GV: YC HS rút ra quy tắc.
- GV: Cho HS làm BT
BT: Áp dụng quy tắc hoá trị
 
Gửi ý kiến