Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HỒ SƠ THANH TRA NHÂN DÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Quốc Việt
Ngày gửi: 13h:49' 11-04-2018
Dung lượng: 50.2 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH NG T M. KHAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TND Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 01/BC-BTTND
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2015 – 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017
Căn cứ vào Luật thanh tra và Nghị định 99/2005 ngày 28-7-2005 của thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân.
Căn cứ Nghị định 241/HĐBT ngày 5/8/1991 của hội đồng Bộ Trưởng ( nay là Chính phủ ) quy định về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Thông tư 01/TTLB ngày 1/11/1991 của tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Thanh tra Nhà nước hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 241/HĐBT.
Căn cứ vào Thông tư 62/TTLT ngày 22/5/1992 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thanh tra BGD&ĐT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND trong trường học.
Thay mặt Ban TTND trường TH Nguyễn Thị Minh Khai , sau đây tôi xin được báo cáo công tác thanh tra năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra , năm học 2016 – 2017 như sau:

A. PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA
NĂM HỌC 2015 - 2016
1 - Nội dung những việc đã thanh tra trong năm học 2015 – 2016.
- Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:
- Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường như việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của giáo viên và học sinh .
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CB công chức, viên chức
- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động
- Giám sát mọi hoạt động của nhà trường, các đoàn thể dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành công đoàn.
- Thanh tra, giám sát công việc xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầu năm học, cuối năm học.
- Giám sát việc thực hiện chủ đề của năm học : “ Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” trong cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường cũng như việc triển khai, thực hiện môi trường : “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, Nghị quyết của Hội nghi viên chức, nội quy, quy chế cơ quan.
- Giám sát, tiếp nhận giải quyết các đơn thư khiếu tố, khiếu nại của giáo viên và nhân dân.
2 - Đánh giá chung qua kiểm tra:
a. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:
Trong thời năm học vừa qua, BGH trường TH Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên CNV trong nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả. Không có giáo viên vi phạm chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
b. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động
Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ thai sản, tăng lương, phụ cấp....được chi trả kịp thời. Mỗi dịp lễ, tết BGH đã phối kết hợp với các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức khác trong Nhà trường tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho cán bộ giáo viên, kịp thời động viên cán bộ giáo viên an tâm công tác gắn bó lâu dài tại địa phương.
c. Giám sát việc thu chi tài chính của các tổ chức trong Nhà trường.
Tài chính nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh thường xuyên được công khai; thu chi phù hợp đúng mục đích.- BGH nhà trường và các bộ phận liên quan đến tài chính đã chỉ đạo đúng chế độ thu chi: Thu chi đúng mục đích, đúng luật, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBGV, CNV nhà trường, quyết toán công khai minh bạch.
d. Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường
Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học và sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công Đoàn tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào nghị quyết và thực hiện nghiêm túc, hiệu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓