Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

hồ sơ công đoan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lịch
Ngày gửi: 22h:15' 13-08-2010
Dung lượng: 261.5 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC YÊN BÁI
Công đoàn Trường THPT Hồng Quang
Số: ….. /2010/KHĐHCĐ
                                     
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2010


KẾ HOẠCH
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG nhiệm kỳ 2010 - 2012
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam ; Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn Giáo dục tỉnh Yên Bái năm học 2010-2011. BCH Công đoàn trường THPT Hồng Quang xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2012
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đại hội CĐCS phải là đại hội của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) để mọi người bàn bạc, tìm các giải pháp giải quyết những vấn đề bức thiết liên quan đến công tác, đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CB, GV, CNV tại cơ sở;
2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, GV, CNV, đề cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bàn và quyết định các biện pháp kiện toàn tổ chức, cán bộ, đồng thời tìm ra những nội dung, phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu xây dựng CĐCS vững mạnh;
3. Đánh giá đúng thực chất tổ chức và hoạt động CĐCS trong việc thực hiện các chức năng của công đoàn trong nhiệm kỳ qua, mặt được, mặt chưa được và những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan để qua đó đề ra được những biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, làm cho CĐ thực sự vững mạnh; đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, GV, CNV.
4. Bầu Ban Chấp hành CĐCS thực sự dân chủ, gồm những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với tổ chức công đoàn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của CĐCS trong nhiệm kỳ tới.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:
1. Đối tượng:
- Công đoàn cơ sở trường THPT Hồng Quang.
2. Nội dung:
- Thảo luận, thông qua các báo cáo của BCH về hoạt động của CĐCS trong nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ tới.
- Kiểm điểm hoạt động BCH CĐCS nhiệm kỳ qua.
- Bầu BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2012
3. Những vấn đề cần chú ý trong quá trình tiến hành đại hội:
- Căn cứ những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và báo cáo của Ban Chấp hành CĐCS trình trước đại hội để thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề đã làm được, những vấn đề chưa làm được, trách nhiệm của Ban Chấp hành CĐCS, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
- Xây dựng phương hướng, nội dung, chương trình hoạt động công đoàn đáp ứng đòi hỏi, nguyện vọng, phù hợp với thực tế của từng đơn vị để tham gia giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, GV, CNV
- Tập trung bàn biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; các biện pháp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; các biện pháp tham gia sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo dân chủ, đúng chế độ chính sách; biện pháp tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh ngặn chặn tiêu cực, tham nhũng, giảm phiền hà cho dân, góp phần cải cách nền hành chính Nhà nước.
4. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2007- 2010
- Nêu những biện pháp tổ chức, phân công thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Kiểm điểm hiệu quả, chỉ đạo hoạt động.
- Đánh giá những mặt mạnh, những mặt còn tồn tại, nguyên nhân.
- Hướng phấn đấu khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
4. Về bầu Ban Chấp hành:
Việc bầu cử Ban Chấp hành CĐCS, phải thực hiện đúng quy
 
Gửi ý kiến