Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Hình học 8.phân phối bán trú. hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Liên
Ngày gửi: 20h:30' 01-12-2017
Dung lượng: 19.8 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 1 người (Trần Phương Liên)

CHƯƠNG TRÌNH BÁM SÁT MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2017-2018
(PHẦN ĐẠI SỐ & HÌNH HỌC)

HỌC KÌ I (38 tiết)

Tuần
Tiết
Môn
Tên bài dạy
Ghi chú


1
1
Đại
Ôn tập nhân đơn thức với đa thức



2
Đại
Ôn tập nhân đa thức với đa thức


2
3
Đại
Luyện tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ (t1)



4
Hình
Ôn tập hình thang


3
5
Đại
Luyện tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)



6
Đại
Luyện tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)


4
7
Hình
Ôn tập về hình thang cân



8
Hình
Ôn tập về đường trung bình của tam giác, của hình thang


5
9
Đại
Ôn tập Phân tích đa thức thành nhân tử (t1)



10
Hình
Ôn tập phép đối xứng trục


6
11
Đại
Ôn tập Phân tích đa thức thành nhân tử (t2)



12
Hình
Ôn tập Hình bình hành


7
13
Đại
Ôn tập Phân tích đa thức thành nhân tử (t3)



14
Đại
Ôn tập Phân tích đa thức thành nhân tử (t4)


8
15
Hình
Ôn tập phép đối xứng tâm



16
Đại
Ôn tập Phân tích đa thức thành nhân tử (tt)


9
17
Đại
Ôn tập Chia đa thức cho đơn thức (t1)



18
Hình
Ôn tập hình chữ nhật


10
19
Đại
Ôn tập Chia đa thức cho đơn thức (tt)



20
Đại
Ôn tập chương I


11
21,22,23
Đại
Ôn tập chương I



24
Hình
Ôn tập hình thoi


12
25,26
Hình
Ôn tập hình vuông



27-28
Hình
Ôn tập chương I


13
29,30
Hình
Ôn tập chương I



31,32
Đại
Ôn tập Rút gọn phân thức.


14
34,35
Đại
Ôn tập Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức



36,37
Hình
Ôn tập đa giác đều


15
38,39
Đại
Ôn tập Phép cộng các phân thức đại số



40,41
Hình
Ôn tập diện tích hình chữ nhật


16
42,43
Đại
Ôn tập Phép trừ các phân thức đại số



44,45
Đại
Ôn tập Phép nhân các phân thức đại số


17
46,47
Hình
Ôn tập diện tích tam giác



48,49
Đại
Ôn tập Phép chia các phân thức đại số


18
50.51
Đại
Ôn tập học kỳ I



52,53
Hình
Ôn tập kỳ I


19
 54,55
56,57
Đại, Hình
Sửa bài thi học kỳ I



HỌC KÌ II (36 tiết)

Tuần
Tiết
Môn
Tên bài dạy
Ghi chú


20
58,59
Hình
Ôn tập về diện tích hình thang



60,61
Hình
Ôn tập về diện tích hình thoi


21
62, 63
Đại
Ôn tập Phương trình, pt bậc nhất một ẩn và cách giải.




Đại



22
64,65
Hình
Ôn tập diện tích đa giác



66,67
Hình
Ôn tập định lý ta lét trong tam giác.


23
68,69
70,71
Đại
Đại
Ôn tập Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0


24
72,73
Hình
Ôn tập tính chất đường phân giác của tam giác



74,75
Hình
Ôn tập hai tam giác đồng dạng


25
76,77
Đại
Ôn tập về phương trình tích



78,79
Đại
Ôn tập Phương trình chứa ẩn ở mẫu


26
80-83
Hình
Ôn tập các trường hợp đồng dạng của tam giác


27
84-87
Đại
Ôn tập Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp


28
88-91
Đại
Ôn tập chương III


29
92-95
Hình
Ôn tập chương III


30

 
Gửi ý kiến