Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hình chữ nhật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Lụa
Ngày gửi: 22h:22' 05-12-2018
Dung lượng: 14.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Thiếtkếbàidạy
Bài: Hìnhchữnhật
Toán: Lớp 3
I: Mụcđíchyêucầu
1. Kiếnthức
- Biếtnhânbiếtmộtsốyếutố( đỉnh, cạnh, góc ) củahìnhchữnhật
- Biếtnhậndạnghìnhchữnhật( theoyếutốgóccạnh )
- Vàlàmbàitậptrongsáchgiáokhoa
2. Kĩnăng
- Vẽvàghitênhìnhchữnhật
- Quansátvànhậnbiếthìnhchữnhậtvàlàmbàitập
3. Tháiđộ
- Thíchthúhọcmôntoán
- Vậndụngkiếnthứcvàocuộcsống
II Chuẩnbị
1. Giáoviên
Eke, thướckẻ, thướcđochiềudài
Bảngphụghisẵnbàitậpcầnchữa
2. Họcsinh
- Vở, sáchgiáokhoa
III. Cáchoạtđộngdạyvàhọc
Thờigian
Hoạtđộngcủagiáoviên
Hoạtđộngcủahọcsinh


1 phút


3- 4 phút


15 phút
I: Ổnđịnhtổchức
- Giáoviênkiểmtrađồdùnghọcsinh
II Kiểmtrabàicũ
- Gọihọcsinhlênbảnglàmbàitập
- giáoviênnhậnxét
III: Dạybàimới
Hoạtđộng 1: Giớithiệuhìnhchữnhật
- Vẽlênbảnghìnhchữnhật ABCD, vàyêucầuhọcsinhgọitênhình
- Giớithiệu: Đâylàhìnhchữnhật ABCD.
- Yêucầuhọcsinhdùngthướcđểđođộdàicáccạnhcủahìnhchữnhật.
- Yêucầuhọcsinh so sánhđộdàicủacạnh AB và CD
- Yêucầuhọcsinh so sánhđộdàicạnh AD và BC
- Yêucầuhọcsinh so sánhđộdàicủacạnh AB và AD
- Giớithiệu: Hai cạnh AB và CD đượccoilàcạnhdàicủahìnhchữnhậtvàhaicạchnàybằngnhau.
- Hai cạnh AD và BC đượccoilàhaicạnhngắncủahìnhchữnhậtvàhaicạnhnàycũngcóđộdàibằngnhau.
Vậyhìnhchữnhậtcóhaicạnhdàicóđộdàibằngnhau AB = CD, haicạnhngắncóđộdàibằngnhau AD = BC.
- Yêucầuhọcsinhdùngthướckẻđểkiểmtracácgóccủahìnhchữnhật ABCD.
- Vẽlênbảngmộtsốhìnhvàyêucầuhọcsinhnhândiệnđâulàhìnhchữnhật
- Yêucầuhọcsinhnêucácđặcđiểmcủahìnhchữnhật.


2. Luyệntập
Bài 1
- Yêucầuhọcsinhtựnhậnbiếthìnhchữnhật, sauđódùngthước ê keđểkiểmtralại.
- giáoviênnhậnxét
Bài 2:
- Yêucầuhọcsinhdùngthướcđểđođộdàicáccạnhcủahìnhchữnhật
- Giáoviêngọimộtsốhọcsinhnêukếtquả.

Bài 3:
- Yêucầuhọcsinhquansáthìnhvẽđểtìmđủcáchìnhchữnhậtcótronghìnhvẽvàtínhđộdàicáccạnh.
- Yêucầuhọcsinhđổivởđểkiểmtrabàicủanhau.


Bài 4:
- Yêucầuhọcsinhsuynghĩvàtựlàm
- Cóthểhướngdẫnhọcsinh: đặtthướclênhìnhvàxoayđếnkhithấyxuấthiệnhìnhchữnhậtthìdừnglạivàkẻtheochiềuthước.
- Giáoviênnhậnxét.

- Họcsinhđưađồdùngra


- Họcsinhnhậnxét
- Họcsinhquansát
- Họcsinhđotheoyêucầucủagiáoviên

- Độdàicạnh AB bằngđộdàicạnh CD
- Độdàicạnh AD bằngđộdàicạnh BC
- Độdàicạnh AB lớnhơnđộdàicạnh AD.
- Họcsinhnhắclại AB = CD; AD = BC


- Họcsinhtheodõi


- Họcsinhlắngnghe- Hìnhchữnhật ABCD có 4 góccùnglàgócvuông.

- Họcsinhthựchiệnyêucầucủagiáoviên

- Hìnhchữnhậtcóhaicạnhdàibằngnhau, haicạnhngắnbằngnhauvàcó 4 gócđềulàgócvuông


- Hìnhchữnhật MNPQ và RSTU, cáchìnhcònlạikhôngphảihìnhchữnhật

- Cạnh AB = CD = 4 cm vàcạnh AD = BC = 3cm , MN = PQ = 5 cm và MQ = NP = 2cm


- Mộtemlênbảngvẽhình, lớpnhậnxét
- Cáchìnhhìnhchữnhậtcótronghìnhlà ABNM, MNCD, ABCD.
- Ta có AD = BC = 3cm và AM = BN = 1cm MD = NC = 2cm

-Họcsinhlàmbài
IV Củngcố, dặndò
- Yêucầuhọcsinhnêuđặcđiểmcủahìnhchữnhậtvừahọc.
- Giáoviênnhậnxét
- Vềnhàchuẩnbịbàichotiếtsau

- Họcsinhnêulạiđặcđiểm

- HọcsinhlắngngheNo_avatar

sao e không tải về được ạ 

 

 

 

 

Kênh mua bán nhà bình dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓