Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lịnh
Ngày gửi: 11h:17' 24-08-2018
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 2 người (Trần Thị Luyến, Đỗ Thanh Phong)
Tuần: 2 Ngày soạn: 06/08/2018
Tiết: 4 Ngày dạy: 20/08–25/08/2018
CHỦ ĐỀ 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Biết các chức năng của hệ QTCSDL.
2. Về kĩ năng
3. Về thái độ
- Có thái độ tích cực trong học tập.
4. Năng lực hướng tới
- Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL.
II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Có
3. Tiến trình bài học
3.1. Hoạt động khởi động.
(1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học ở chủ đề I và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung trong trong chủ đề II.
(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.
(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính, sơ đồ tư duy.
(5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của GV và mong muốn tìm hiểu các nội dung trong chủ đề II.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động cuả học sinh
Nội dung

(?) Kể tên các khái niệm cơ bản đã học ở chủ đề I?
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét.

(?) Phân biệt CSDL và hệ QTCSDL? Kể tên vài lĩnh vực quen thuộc có ứng dụng Tin học vào cồn tác quản lí?
- Nhận xét, đánh giá, cho điểm.
(?) Các nhóm treo sơ đồ tư duy đã chuẩn bị?
- Nhận xét, cộng điểm cho các nhóm làm tốt và dẫn dắt vào chủ đề II.
- Gợi nhớ và trả lời.


- Nhận xét, bổ sung.
-Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.
- Gợi nhớ và trả lời.-Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.
- Treo kết quả.

- Lắng nghe, ghi nhớ.
- CSDL;
- Hệ QTCSDL;
- Hệ CSDL.

3.2. Hình thành kiến thức
3.2.1. Các chức năng của hệ QTCSDL
(1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu các chức năng của hệ QTCSDL.
(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính, sơ đồ tư duy.
(5) Kết quả: Học sinh biết được các chức năng của hệ QTCSDL.
Nội dung hoạt động
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung

(?) Nhắc lại hệ QTCSDL là gì?
- Nhận xét, chốt nội dung.
- Treo sơ đồ tư duy của nhóm HS làm đúng nhất và (?) Hệ QTCSDL có những chức năng gì?
- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và chốt nội dung.
(?) Cung cấp môi trường tạo lập CSDL là thế nào?
- Nhận xét và (?) Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu là gì?

- Nhận xét, giải thích chi tiết hơn và cho ví dụ từng nội dung.
(?) Ngôn ngữ dùng để diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin được gọi là ngôn ngữ gì?
- Nhận xét, chốt nội dung.

(?) Nhớ lại chủ đề 1 và cho biết cập nhật là làm công việc gì? Khai thác là làm công việc gì?


- Gọi HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có sai xót)
- Nhận xét, chốt nội dung, (?) Thảo luận nhóm và cho ví dụ cụ thể từng thao tác?
- Nhận xét ví dụ.
(?) Tại sao Hệ QTCSDL phải cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?
- Nhận xét, giải thích chi tiết, cho biết ai mới có quyền sử dụng chức năng này và chốt nội dung.
- Minh họa bằng các ví dụ thực tế.- Tóm tắt nội dung tiết học.
- Gợi nhớ và trả lời.

- Lắng nghe.

- Quan sát, tham khảo SGK và trả lời.


- Lắng nghe và ghi bài.


- Tham khảo SGK và trả lời.

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL.

- Lắng nghe và ghi bài.


- Tham khảo SGK và trả lời: Gọi là
No_avatar

tốt

 
Gửi ý kiến