Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gủi lại Chuẩn GV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Tuyết
Ngày gửi: 09h:43' 15-05-2015
Dung lượng: 55.1 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục 1
PHÒNG GDĐT DUY XUYÊN
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
Trường: .......................................................... Năm học: .......................................
Họ và tên giáo viên: ........................................................................
Môn học được phân công giảng dạy: .....................................................................
(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)
1. Tự đánh giá
Các tiêu chuẩn và tiêu chí
Điểm đạt được
Ghi chú


1
2
3
4


* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên


+ tc 1. Phẩm chất chính trị


+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp


+ tc 3. Ứng xử với học sinh


+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp


+ tc 5. Lối sống, tác phong


* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục


+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục


+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục


* TC 3. Năng lực dạy học


+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học


+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học


+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học


+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học


+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học


+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập


+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học


+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh


* TC 4. Năng lực giáo dục


+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục


+ tc 17. Giáo dục qua môn học


+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục


+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng


+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục


+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh


* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội


+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng


+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội


* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp


+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện


+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục


- Số tiêu chí đạt mức tương ứng


- Tổng số điểm của mỗi mức


- Tổng số điểm: ....
- Xếp loại: .....
2. Đánh giá chung
a) Những điểm mạnh
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
b) Những điểm yếu
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................

 
Ngày.... tháng...... năm ......
Giáo viên tự đánh giá
(Ký và ghi họ, tên)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓