Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO_AN_LICH_SU_7_HOC_KY_II_CHUAN_2015 TT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 28-10-2015
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:06/05/2014
Tiết 66: Nhân dân Phú Thọ tham gia cuộc kháng chiến chống quân Mông –Nguyên và quân Minh xâm lược( từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV)

Ngày giảng
Lớp- sĩ số
7A :
7B:
7C:


A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Ba lần tham gia chống quân xâm lược Mông –Nguyên.
- HS khắc sâu lòng biết ơn các vị anh hùng đã có công với quê hương.

2. Kỹ năng
- kĩ năng tìm - đọc ,sưu tầm tư liệu.
3.Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh tinh thần yêu nước niềm tự hào dân tộc, tinh thần quyết tâm vượt khó và để học tập và phấn đấu vươn lên.
B. Chuẩn bị:
1- Gv:Sưu tầm tư liệu,tranh ảnh
2- Hs: Học bài cũ, đọc trước bài mới
C. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Dạy bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinh


GV: Khái quát hoàn cảnh lịch sử!

?Nhân dân Phú Phọ đã có những đóng góp gì trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ xâm lược (1258)


HS: Trình bày tư liệu,chi tiết tìm được về anh hùng ,nhân dân Phú Thọ tham gia cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ xâm lược (1258)


GV: Trình bày nguyên nhân cuộc kháng chiến lần hai chống quân Nguyên xâm lược (1285)


?Nhân dân Phú Phọ đã có những đóng góp gì trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Mông Cổ xâm lược (1285) ?
HS: Trình bày tư liệu,chi tiết tìm được về anh hùng ,nhân dân Phú Thọ tham gia cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Mông Cổ xâm lược (1285) ?GV: Trình bày nguyên nhân cuộc kháng chiến lần ba chống quân Nguyên xâm lược (1285)


?Nhân dân Phú Phọ đã có những đóng góp gì trong cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Mông Cổ xâm lược (1287_1288)?

HS: Trình bày tư liệu,chi tiết tìm được về anh hùng ,nhân dân Phú Thọ tham gia cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Mông Cổ xâm lược (1287_1288) ?

Kiến thức cần đạt


1.Tham gia cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ xâm lược (1258)

- Tháng 1-1258 vua Mông Cổ phái tướng Ngột Lương Hợp Thai âm mưu chiếm Đại Việt,tiêu diệt nhà Nam Tống.
- Quân đội nhà Trần đã chặn đánh quân giặc ở Bạch Hạc (Việt Trì),gây cho giặc nhiều tổn thất.
- Hà Bổng(chủ trại Quy Hoá) chỉ huy quân chặn đánh quân Mông Cổ trên đường rút chạy về Vân Nam...được vua Trần Thái Tông phong tước hầu.Hiện tại xã Hiền Đa (huyện Cẩm Khê) còn có miếu thờ ông.
2.Tham gia cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên xâm lược (1285)
_ Đầu năm 1285 vua Nguyên sai con trai là Thoát Hoan đem 50 vạn quân xâm lược nước ta.Một cánh quân do Nạp Tốc Lạt Đinh chỉ huy từ Vân Nam( Trung Quốc) tiến vào nước ta theo đường sông chảy và sông lô, đi qua đất Phú Thọ.
_
 
Gửi ý kiến