Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

giáo trình excel 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Linh
Ngày gửi: 14h:01' 11-07-2011
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Mục lục Excel 2010

. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010 7
Thêm tính năng Sparkline 8
Tính năng Slicers 9
Định dạng dữ liệu có điều kiện 10
PivotTables và PivotCharts 12
Share Workbook 12
I. Nội dung chính 13
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 13
1.1 Giới thiệu Excel 13
Excel là gì: 13
Ribbon là gì? 17
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) 18
.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 19
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel 19
Thu Excel 20
Phóng to cửa sổ Excel 20
khỏi Excel 20
1.3. Thao tác với ô và vùng 20
dạng ô và vùng (cells, range) 20
Chọn vùng 21
Sao chép và di chuyển vùng 21
đặc biệt (Paste Special) 22
tên vùng 24
Thêm chú thích cho ô 25
, xóa ô, dòng và cột 26
đổi độ rộng cột và chiều cao dòng 27
(Merge) và bỏ nối các ô (Split) 29
Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô 29
1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt 30
cuốn dọc, thanh cuốn ngang 30
Thanh Sheet tab 30
dụng các tổ hợp phím tắt để di 31
1.5 Thao tác với workbook 32
mới workbook 32
workbook 34
Đóng workbook 36
Sắp xếp workbook 36
1.6. Thao tác với worksheet 37
thêm worksheet mới vào workbook 37
tên worksheet 38
Xóa worksheet 38
xếp thứ tự các worksheet 38
Sao chép worksheet 39
Chọn màu cho sheet tab 39
/ Hiện worksheet 40
.7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác 41
Sử dụng thanh Zoom 41
Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ 41
Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề 42
Sử dụng Watch Window 43
Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel 43
2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh 43
44
Nhập các ký tự đặc biệt 45
chỉnh nội dung 46
Nhập đè lên ô có sẵn nội dung 46
Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu 47
2.2. Định dạng 51
chung 51
Tự động định dạng có điều kiện 59
Bảng và định dạng bảng (table) 60
Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes) 62
2.3 Tìm và thay thế dữ liệu 63
2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu 64
Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm 68
3.1 Giới thiệu công thức và hàm: 68
Giới thiệu công thức (Formula) 68
Giới thiệu hàm (Function) 70
Nhập công thức và hàm 71
Tham chiếu trong công thức 73
Các lỗi thông dụng (Formulas errors) 75
3.2 Các hàm trong excel 76
a. Nhóm hàm về thống kê 76
b. Nhóm hàm về phân phối xác suất 78
c. Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính 80
d. Các hàm tài chính - financian functions 81
e. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách 86
f. HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC 103
g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU 117
Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu 135
4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) 135
Sắp xếp 135
Lọc dữ liệu 136
4.2 PivotTable và PivotChart 137
4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart 138
Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản 138
4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable 153
4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable 167
Chương 5: Đồ Thị Trong Excel 179
5.1 Giới thiệu đồ thị 179
5.2. Vẽ đồ thị 180
5.3. Các thao tác trên đồ thị 185
a. Nhận biết các thành phần trên đồ thị 185
Các thành phần thông dụng 185
Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D 186
b. Các thao tác với đồ thị 186
Chọn thành phần trên đồ thị 186
Di chuyển
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓